In genade staan

Het heeft lang geduurd voordat ik me vertrouwd voelde met het meisje dat ik in de spiegel zag. Ik zie een echtgenote, een moeder, een vriendin. Vaak zat heb ik haar gekleineerd vanwege haar extra pondjes en haar imperfecties. Ik zie en ken haar stress, haar geheimen, haar schaamte. Ik weet wat er achter het masker van make-up schuilgaat. Ik zie een zondaar, geen heilige.

Wat belangrijker is: wat ziet God wanneer Hij naar mij kijkt?

Het antwoord zal je wellicht verrassen. Voor onze alwetende God is niets verborgen, maar vanwege het offer van Jezus ziet God gelovigen als rechtvaardig, vrij van schuld of zonde. Jezus betaalde onze schuld, voor eens en voor altijd.

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” – 2 Korinthe 5:21

In Romeinen 5:1 staat: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

We worden rechtvaardig genoemd. We zijn gekocht en betaald. We zijn Gods kinderen (1 Johannes 3:1), “uitverkorenen van God, heiligen en geliefden” (Kolossenzen 3:12).

De wereld staat snel met haar oordeel klaar en wij zijn vaak zelf onze grootste criticus, maar de God van de schepping kiest ervoor om met gevoelens van vriendelijkheid naar ons te kijken – dit is de genade waarin wij staan.

Er ligt een uitdaging, voor mezelf (maar ook voor jou!) om onze identiteit in Christus te kennen en om dan naar dat meisje in de spiegel te kijken en het te geloven.