Imperfect geloof

Toen ik op de basisschool zat beweerde ik altijd dat ik het meest recente boek had gelezen of dat ik het populairste liedje kende, ook al was dat niet zo. Ik wilde niet alleen bij mijn leeftijdgenoten horen en mee kunnen praten met hun gesprekken, maar ik was er ook vast van overtuigd dat ik er alles aan moest doen om perfect te zijn. Ik wilde niet dat iemand zou denken dat ik iets niet wist; ik wilde me nooit vergissen en ik deed alles wat binnen mijn macht lag om het mensen naar de zin te maken zodat niemand ooit teleurgesteld in me zou zijn.

Als christen moet ik toegeven dat het lang geduurd heeft voordat ik zo ver gegroeid was in mijn geloof dat ik me realiseerde dat God helemaal niet zat te wachten op het moment dat ik er een potje van zou maken zodat Hij me in de steek kon laten. Ook al heeft het masker van perfectie me privé en zakelijk geen windeieren gelegd, wachtte God geduldig op het moment waarop ik het leven helemaal zou gaan leiden als de vrouw zoals Hij me geschapen heeft – een vrouw die nooit perfect zal zijn, maar die afhankelijk is van de Heer om haar kracht te zijn waar zij zwak is.

Misschien is dat wel een van de redenen dat het verhaal van Abram en Sarai me altijd zo diep treft. De schrijvers van de Bijbel hadden met gemak de moeilijke, minder aantrekkelijke gedeeltes van hun verhalen over kunnen slaan en zich kunnen richten op de hoogtepunten, zodat hun trouw perfect zou lijken. Maar zonder gebreken, zonder mislukkingen zouden we nooit het prachtige plan van redding en verlossing nodig hebben dat God voor ons had klaarliggen. Zoals in elk goed verhaal kan er zonder conflict ook geen feest zijn of oplossing. Zonder mislukkingen kan er geen lering worden getrokken op weg naar echt succes.

Het gedeelte dat we vandaag lezen beslaat het begin van het verhaal van Abram en Sara; we lezen over de familiegeschiedenis van Terah (Abrams vader, ook wel geschreven als Terach), het huwelijk tussen Abram en Sarai, de reis van Terah, Abram, Sara en Lot naar Haran (zich daar vestigend terwijl ze onderweg zijn naar Kanaän), de roeping van Abram, Gods belofte om hem tot een groot volk te maken, om zijn volk land te geven en om hem tot zegen te maken. We lezen over een tweede reis, deze keer naar Kanaän, samen met Sara, Lot en alle mensen met hen. Kanaän is het land dat God belooft om aan de nakomelingen van Abram te geven.

“God gaf Abram met één werkwoord een opdracht waar vier aspecten aan zaten. Abram moest gaan: uit zijn land, uit zijn familiekring, uit het huis van zijn vader NAAR het land dat God gekozen had. Gehoorzaamheid aan God betekent vaak dat je het ene moet verlaten om er iets anders, iets veel beters, voor te kunnen ontvangen.”  (HCSB Study Bible).

“Toen ging Abram op weg…” (Genesis 12:4)

Waar roept God jou vandaan, om iets goeds en comfortabels te verlaten, zodat je iets beters kunt ontvangen? Ben je bereid om het masker van perfectie neer te leggen en een stap te nemen in rommelig, onbekend, imperfect geloof zodat je die volgende stap met Jezus kunt nemen? Als we de komende paar weken gaan lezen over Abraham en Izak, dan is mijn gebed dat je je bemoedigd voelt en gaat zien dat wat God in beweging zet, niet vertraagd of tenietgedaan kan worden door onze imperfectie. Zelfs wanneer ons geloof wankelt, zal God zegevieren. Zelfs wanneer wij er een potje van maken, zal God ons nog steeds uitnodigen om deel te nemen aan het verhaal dat Hij aan het schrijven is. Zelfs wanneer we ons eigen pad kiezen of liever in die comfortzone willen blijven, blijft God trouw aan Zijn beloftes.

Misschien heb je in de Bijbelverzen van vandaag wel opgemerkt dat Sara’s onvruchtbaarheid twee keer wordt genoemd, waarmee de omstandigheden worden geschetst waarbinnen God Zijn grote wonder kan doen wanneer ze daadwerkelijk zwanger wordt. Het is wellicht juist in de gebieden waarin wij ons het meest incapabel voelen om te doen wat God van ons vraagt, de gedeeltes van onszelf die maken dat we ons ‘minder’ voelen, de gebieden waar we het liefste voor willen schuilen, waar God het meest fel zal schijnen.

 

Week 1 Challenge:

Probeer eens een lijst te maken met zoveel mogelijk beloften van God. Let er daarbij op dat je de context van de belofte ook aangeeft. Schrijf op welke belofte het is, voor wie deze belofte is en of God deze belofte al heeft vervuld.