Imiteer het goede

Ik groeide op in een periode waarin de WWJD-armbandjes (what would Jesus do) populair waren. In mijn tijd waren er zoveel van, dat er parodieën ontsproten en het bijna een cliché werd.

Maar, ten diepste, is het een geweldige vraag om in elke situatie te stellen. Wat zou Jezus doen?

Zou hij zich hebben uitgestrekt naar mensen die horen bij een andere politieke stroming om mensen met andere meningen lief te hebben? Absoluut.

Zou hij gebroken mensen verwelkomd hebben en genade hebben getoond zonder water bij de wijn te doen wat betreft de door God ingeblazen waarheid van de Bijbel? Uiteraard.

Maar hoe leven we eigenlijk zoals Jezus?

3 Johannes 1:11 zegt: “Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien.”

Zo op het oog klinkt het relatief gemakkelijk, maar de wereld heeft er een handje van om grenzen te vervagen. Wat er aan de buitenkant aardig uit ziet, is niet noodzakelijkerwijs vriendelijk. Wat in eerste instantie gepast lijkt, kan een vermomming zijn van populariteit of politieke correctheid in vermomming.

Gelukkig helpt de Bijbel ons (zoals altijd).

Philippenzen 4:8 zegt: “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

Galaten 5:22-23 geeft ook instructies als het gaat over waar wij onze energie op kunnen richten en welke deugden de Heilige Geest in ons leven kan ontwikkelen. “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.”

We kunnen Gods macht, Zijn alwetendheid of Zijn eeuwige aanwezigheid niet imiteren, maar we hebben het perfecte voorbeeld van goedheid – en heiligheid – in Jezus.

C.S. Lewis schreef hier prachtig over in zijn boek  De vier liefdes, waarin hij zegt: “Onze imitatie van God in dit leven – dat is, onze bewuste imitatie die zich onderscheidt van elke gelijkenis die Hij op onze aard heeft gedrukt – moet een imitatie zijn van de vleesgeworden God: ons model is de Jezus, niet alleen van Golgotha, maar van de werkplaats, de wegen, de menigten, de geschreeuwde eisen en de stugge tegenstand, het volledige gebrek aan vrede en privacy, de onderbrekingen. Want dit is niet alleen het leven, vreemd genoeg totaal niet lijkend op iets dat wij toe kunnen schrijven aan het Goddelijke leven zelf, maar dit is het Goddelijke leven dat aan het werk is onder menselijke voorwaarden.”

We zullen nooit perfect zijn, maar we moeten vechten en bidden en oefenen om Zijn ware leerling te zijn.

Moge de wereld een glimp opvangen van de goedheid van onze levende God  in ons leven en van de hoop op de hemel.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente