Ik ben een overwinnaar

De laatste tijd voel ik mij zwak, vermoeid en belast. Ik denk dat dit komt doordat ik naar mezelf heb gekeken toen het moeilijk werd, in plaats van mijn vertrouwen op God te stellen, de Enige die sterk genoeg is om het werk van de vijand in mijn leven en in deze wereld teniet te doen.

De manier waarop de duivel werkt in deze wereld is voor niemand van ons onbekend. We zien om ons heen hoe hij de manier waarop mensen naar zichzelf kijken verandert, hoe hij denkpatronen verandert en waardevolle levens steelt en wanhoop als een deken over de pijn uitspreidt. Dit lijkt allemaal heel neerslachtig om met jullie te delen, maar het is belangrijk dat wij deze realiteit erkennen en het is een realiteit die ons niet langer hoeft te beangstigen. Ik wil je graag uitleggen waarom.

De eerste paar verzen van 1 Johannes 4 tonen ons de geestelijke strijd die in deze wereld gaande is. Dit Bijbelgedeelte legt ons uit dat er geesten zijn die uit God zijn en geesten die niet uit God zijn. Ook Efeze 6 spreekt van een geestelijke strijd en zegt ons dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Beide Schriftgedeeltes eindigen daar echter niet mee. God geeft ons in 1 Johannes 4:4 de krachtige verklaring dat wij overwinnaar zijn van de listen en leugens van de vijand wanneer wij in Hem geloven, want Hij Die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. De Geest van God woont in ons en kenmerkt ons, lezen we in Romeinen 8:11. Paulus spoort ons daarnaast ook aan om gesterkt te worden in de Heere en in de sterkte van Zijn macht en ons te bekleden met de hele wapenrusting van God, opdat wij stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel (Efeze 6:10-11).

Lieve vrouw, jij mag als overwinnaar op het podium gaan staan, door wat Jezus voor jou heeft gedaan. De strijd is al voor jou overwonnen. Kolossenzen 2:15 zegt dat Jezus door het kruis de overheden en de machten ontwapend heeft, hen openlijk te schande gemaakt heeft en daardoor over hen heeft getriomfeerd. In Kolossenzen 1:13 lezen we dat Hij ons uit de macht van de duisternis heeft getrokken en overgezet heeft in Zijn Koninkrijk van licht. Sterker nog, in Lukas 10:19 zegt Jezus dat Hij jou macht heeft gegeven over alle kracht van de vijand.

Lieve vrouw, als jij toegeeft aan onverschilligheid en besluit dat je te moe bent om nog langer tegen de leugens te vechten, heeft de duivel je precies waar hij je hebben wil. Ik wil je nu bemoedigen: geef alsjeblieft niet op! Leg je zwaard niet neer. Jij bent toegerust voor deze strijd hier op aarde en je bent verzekerd van de uiteindelijke overwinning (Efeze 6:17, 1 Korinthe 15:57). Het lichaam van Christus is met jou en God woont in jou, dus je staat er niet alleen voor (Hebreeën 12:1, 1 Johannes 4:13). Psalm 46:2 zegt dat God jou een toevlucht en een vesting is in tijd van benauwdheid.

Geliefde zus, er is Iemand die voor jou is gestorven om jou het leven te geven en Hij zal nooit ophouden voor jou te strijden. Aan het kruis streed Hij al voor jouw leven en Hij zal daar nu niet mee ophouden. Laten we de duivel niet langer toestaan ons te raken. Als wij onszelf aan God onderwerpen en de duivel weerstaan zal hij van ons wegvluchten (Jakobus 4:7). Ook al is dit een dagelijkse strijd, Jezus heeft ons nu en tot in eeuwigheid overvloedig leven beloofd. Romeinen 8:18 zegt ons dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden als kinderen van God.

Buiten Jezus kunnen wij niets waardevols doen. Natuurlijk kunnen wij elke dag op de automatische piloot leven en proberen gewoon maar ‘oké’ te zijn, maar we zullen nooit echt leven of iets van grote waarde bereiken buiten God en Zijn goddelijke macht om (Johannes 15:4). Leven begint pas wanneer we beseffen wat de waarheid is van Gods volmaakte liefde voor ons – een liefde die alle vrees uitdrijft (1 Johannes 4:18). De waarheid is dat God voor ons mens is geworden door Zijn Zoon te sturen, die Zichzelf vernederd heeft tot de dood, ja, tot de kruisdood (Filippenzen 2:8). Hij overwon de listen van de vijand zodat wij niet langer door die listen gebonden zouden zijn. Daarom hoeven wij niet langer kracht uit onszelf te halen en te bewijzen hoe hard wij zelf kunnen strijden, nee, Hij Die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Dit betekent dat jij bent uitgeroepen tot machtige overwinnaar door Jezus.