Ik ben doelbewust gemaakt

 

Heb jij ooit het gevoel gehad dat iemand een indruk van jou had die ten dele klopte, maar niet volledig weerspiegelde wie jij echt bent? Misschien zien mensen jou als heel sportief, artistiek of intelligent. Soms is het leuk wanneer anderen iets in jou zien wat aantrekkelijk, leuk en interessant klinkt, zoals wanneer je herkend wordt omdat je TikTokfilmpje een grote hit is geworden, of als je erkenning krijgt omdat je iets bijzonders hebt gedaan wat maar weinig anderen voor elkaar hebben gekregen.

Herkend en erkend worden is echter niet hetzelfde als gekend worden. Je kan iemand van een afstandje herkennen, maar je kan die persoon niet echt kennen wanneer je ze niet van dichtbij hebt meegemaakt. Herkenning is vluchtig. Gekend worden, echt gekend worden, is krachtig en blijvend.

Toen God jou schiep, maakte Hij jou niet van een afstandje alsof je een klein druppeltje in de zee van de mensheid was. Je gaat voor God niet op in de menigte. Nee, toen Hij jou schiep, zo zegt de Bijbel, kende Hij jou door en door (Psalm 139:13-15). Hij had er behagen in jou tot in het diepst van je wezen te vormen en te weven tot wie jij bent: je hart, je gedachten, je prachtige gezicht. God maakte jou naar Zijn beeld en dat maakt jou kostbaarder dan jij ooit kan denken. Dat heeft niets te maken met de erkenning die de wereld jou te bieden heeft, maar alles met je ware identiteit, met gekend worden door die Ene die jou Zelf geschapen heeft. Jouw identiteit in Jezus is vele malen meer waard dan alles wat deze wereld jou kan bieden.

Wij komen op ons levenspad in situaties of relaties waarin we niet het gevoel hebben echt gekend te worden. De waarheid is dat dingen als status, positie, erkenning of het aantal volgers op sociale media slechts een tijdelijk gevoel van bevestiging, identiteit of gemeenschap bieden. Uiteindelijk zullen al deze dingen vervagen en schuift de wereld ons terzijde voor de volgende internetsensatie of hype. Wanneer wij onze eigenwaarde laten afhangen van wat anderen van ons zeggen of aan ons zien, zullen we moeite hebben die waarde te behouden wanneer we niet langer erkend worden.

Geen persoon, status, prestatie of aantal volgers… er is in deze wereld niets wat kan voldoen aan onze diepste behoefte om gekend te worden. Overal ter wereld zijn mensen naarstig op zoek naar manieren om werkelijk gekend te worden, om zichzelf te bewijzen en bevestigd te worden. De grootste gave is dat wij al gekend, gevonden, begrepen, bevestigd en aangenomen zijn in Jezus. Wanneer we deze waarheid werkelijk tot ons laten doordringen en op onszelf toepassen gebeurt er iets geweldigs! Het maakt niet langer uit wie ons herkent, ons waardeert of ons ‘echt begrijpt’, want God is GENOEG (meer dan genoeg!).

Wanneer onze identiteit in Jezus geworteld is, zal Hij onze harten vervullen met waarde en betekenis. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen en Hij heeft ons lief zoals Hij ons geschapen heeft. Het is een krachtig besef om te weten dat God ons kent en dat wij Hem zo uitermate dierbaar zijn.

Wij behoren Hem toe. Hij zorgt voor ons. Hij is voor ons. Hij ziet onze tranen en Hij is vol ontferming over ons als ons hart breekt. Hij juicht voor onze overwinningen. Hij wil in ons leven spreken en ons openbaren wie wij zijn, wie Hij is en wat Zijn Woord ons zegt, zodat we versteld zullen staan.

Zoek ernaar om door God gekend te worden, te groeien in je relatie met Hem, te blijven in Zijn liefde en in Zijn doel met jouw leven. Al wat wij zijn en al wat we nodig hebben wordt alleen in Jezus Christus gevonden. Hij heeft de mooiste dagen klaarstaan voor jouw leven. Hij heeft jou met grote aandacht en zorg gemaakt en heeft een prachtig en geweldig plan voor jouw leven. Maak je geen zorgen over wat anderen zien, of wat ze misschien niet zien, God ziet jou. Hij kent jou. En Hij heeft je lief.

 

Week 4 Uitdaging:

In Christus hebben wij macht over de vijand en macht over de zonde. Hoe kan jij de leugens en listen van de vijand deze week weerstaan, wetende dat jij in Christus sterker bent dan elke vijand?