Hulp van God

“maar door de hulp die ik van God gekregen heb, sta ik tot op deze dag als een getuige tegenover klein en groot, en zeg ik niets anders dan wat de Profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou, namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een licht zou aankondigen aan dit volk en de heidenen”. – Handelingen 26: 22-23

Paulus is heel duidelijk over wie zijn Verdediger is en waar zijn hulp vandaan komt. De God Die Paulus heeft geholpen is dezelfde God Die Jezus hielp te midden van Zijn lijden. God heeft altijd op ons belang gelet (Romeinen 8:28). Kun je je een tijd herinneren waarin de hulp die je nodig had, of de hulp waar je wanhopig voor had gebeden, op een andere manier tot je kwam dan je had gedacht?

Tijdens de gevangenschap van Paulus ontving hij inderdaad hulp van God, hoewel hij toen nog niet uit de gevangenis werd vrijgelaten. Paulus kreeg echter kansen om met de mensen om hem heen te delen wie God is en wat Hij in zijn leven had gedaan. Paulus zag wonderen gebeuren en kettingen braken voor zijn ogen.

Zou er iets ergers bestaan dan verraden worden door een vriend? Verraad is een van de meest pijnlijke dingen om te ervaren, vooral als je al tegen de grond bent getrapt, bent verlaten of bent uitgespuugd. Ik spreek hier uit ervaring en ik wil van dit moment gebruik maken om te zeggen dat het me heel erg spijt als je ooit in deze situatie bent beland. Het is pijnlijk, ik weet het.

Helaas is verraad vandaag niet iets nieuws in vriendschappen. We zien dit overal in de Bijbel.

Jezus was heel bekend met verraad en pijn. Toen Hij zijn beste vrienden vroeg om voor Hem te bidden, vielen ze in slaap. Niet één keer, niet twee keer, maar drie verschillende keren (Mattheüs 26: 36-46). Ik kan me slechts voorstellen hoe Zijn hart pijn deed terwijl Hij al zich zo pijnigde over Zijn snel naderende kruisiging. Hij had het gewicht van de wereld op Zijn schouders.

Tijdens Jezus’ eigen pijn was Hij vastbesloten gehoorzaam te zijn aan Zijn Vader en aan het plan, de enige manier waarop wij eeuwig leven konden ervaren.

Jezus doet misschien niet precies wat wij zouden willen, maar dat betekent niet dat Hij achter het stuur in slaap is gevallen. Hij leeft, is alert en is zich bewust van alle situaties, alle mensen en alle dingen. Er zijn situaties in ons leven die wij bekijken als dood, maar die tot nieuw leven worden gewekt, alleen door Jezus.

Zelfs als het leven er niet uitziet zoals we hadden gedacht, is God nog steeds goed.

Zijn Woord is nog steeds waar.

Hij zal inderdaad je puinhoop in een getuigenis veranderen.

Niets wordt verspild.

Wanneer mensen je verraden en je steeds opnieuw pijn blijven doen, weet dan dat Jezus er nog steeds is. Hij waakt over jouw leven.

Aangezien ik een decennium van verdriet, dood, teleurstelling en verraad heb meegemaakt, schrijf ik je vandaag om je te vertellen dat God er altijd voor mij was. Op die dagen dat ik dacht dat mijn leven voorbij was, zette ik mijn favoriete aanbiddingsliederen op en aanbad ik mij uit de put. Ik daag je uit hetzelfde te doen en te kijken hoe God verschijnt en jouw beproeving verandert in een getuigenis om anderen op Christus te wijzen.

God is niet alleen bezig met herstellen, Hij is onze redding en onze herrezen Koning!

 

Kelli Trontel

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente