Hoe strijd jij?

Deze week lezen we hoe het Nehemia vergaat wanneer hij in Jeruzalem aan het werk is. Na alle plannen, na de reis en de zegen die op dit alles rust, kan Nehemia eindelijk beginnen met het werk waartoe hij geroepen is. Gods zegen is nog steeds merkbaar. De muren worden herbouwd, alles gaat voorspoedig in eerste instantie.

 

Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt dat je sterk het gevoel hebt gehad dat God je iets te doen gaf. Een opdracht hoe groot of klein ook waarvan je wist, God wil dat ik dit doe. En vol overgave gaf je aan Gods roep gehoor, je maakte plannen en was al een aardig eindje op weg. Totdat je merkte dat er iets niet goed ging, je ervoer tegenslag. Ik wil je niet ontmoedigen, maar wanneer we in Gods koninkrijk aan het werk zijn, wanneer we op de één of andere manier Gods liefde en waarheid willen delen, dan zal de duivel ons willen tegenhouden. Dat merken we aan tegenslagen die we op onze weg tegenkomen. 

 

Zoals we lezen deze week kreeg ook Nehemia met tegenslag te maken. Alles gaat goed tot het moment dat Sanballat tegenstand biedt. Hij en zijn medestanders zijn niet zo blij met de herbouw van de muren van Jeruzalem. Zeker niet als ze zien hoe voorspoedig alles verloopt. Hij spreekt boze worden en maakt kwade plannen. Hij gaat van alles doen om Nehemia en zijn mannen tegen te houden. Het is interessant en leerzaam om te bestuderen hoe Nehemia hier mee omgaat.

Op de momenten van teleurstellingen, tegenwerking en onrust lezen we dat Nehemia niet direct toegeeft aan zijn gevoel, maar hij gaat eerst in gebed. Daarna maakt hij opnieuw een plan. We zagen dat vorige week al en ook nu wanneer hij ontdekt van de kwade plannen van de tegenstander. Nehemia weet zich afhankelijk van God. God is Degene die Zijn plannen laat slagen en God is Degene waar wijsheid en inzicht van ontvangen kan worden. 

 

Ik vind het bijzonder inspirerend hoe Nehemia en zijn mannen een strijdbare houding aannemen. Nehemia weet wat Sanballat gaat proberen en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen. De arbeiders doen hun werk en zijn tegelijk in opperste paraatheid en in staat de aanval af te slaan wanneer dat nodig blijkt. Nehemia zelf is de leider, hij houdt alles in de gaten en blijft verantwoordelijk voor de opdracht die God hem heeft gegeven. De voortgang van de herbouw verloopt nu wat langzamer, maar het gaat door. 

 

Als ik kijk naar mijn leven in het hier en nu, dan wil ik me die strategie van Nehemia ook eigen maken. Bidden, werken én in de juiste (gevechts)houding staan. Dit betekent dat ik alert mag zijn op tegenstand, omdat ik er op kan rekenen dat de vijand mijn werk voor God zal proberen te ondermijnen. Ik ben alert, maar niet bang of van te voren al verslagen. Integendeel, ik weet hoe ik kan reageren en blijf mijn werk doen.

 

Ikzelf ervaar de tegenstand vaak in mijn denken. Bijvoorbeeld tijdens het schrijven van dit soort blogs voor onze studies ontstaan er regelmatig twijfels in mijn hoofd. Heb ik wel het goede geschreven? Gaan de lezers begrijpen wat ik bedoel? Is dit wel wat God wil dat ik schrijf? En, de vraag die eigenlijk elke keer wel terugkomt: Ben ik hier wel geschikt voor? 

Allemaal vragen die mij doen twijfelen. Op zich zijn het goede en terechte vragen. Maar, ze ploppen omhoog, vooral op het moment wanneer ik met deze blogs bezig ben. En het leidt me af bij wat ik van God mag doen. Zelfs nu ik dit typ ontstaan die twijfels en heb ik de neiging om deze alinea’s hierboven te deleten. 

Dus ik bid en spreek Gods woord. Dat is mijn manier om in de gevechtshouding te gaan staan. Over Nehemia lezen we dat hij en zijn mannen letterlijk een gevechtshouding aannemen. Ze gaan met de ene hand door met werken en de ander hand houden ze beschikbaar om een eventuele aanval af te slaan. 

Paulus spreekt in het Nieuwe Testament over de wapenrusting die wij hebben. Als kind van God, als arbeider in Zijn koninkrijk hebben we de wapenrusting, die ons helpt om ons in deze wereld staande te houden. Het zwaard op de juiste manier hanteren betekent dat ik Gods woord gebruik om geen gehoor te geven aan mijn twijfels en vragen, die mij afhouden van het werk in Gods koninkrijk. 

Laten we net als Nehemia ons oog gericht houden op het werk wat we mogen doen én op onze grote God, voor Wie wij ons werk doen. Wanneer we Gods waarheid, Zijn woord kennen weten Wie Hij is. Dan weten we van Zijn goedheid en Zijn trouw, dan kennen we Zijn beloftes en weten we dat Hij ons nooit alleen zal laten doorploeteren. Dan kan de vijand ons wel laten twijfelen, maar raken we niet vertwijfeld. Dan kunnen we worden vervolgd, maar we worden nooit in de steek gelaten. Dan kunnen we worden neergeslagen, maar staan we telkens weer op! (2 Korinthiers 4: 8-9.)

 

Ik bid dat deze levenshouding van Nehemia je aanmoedigt en tot voorbeeld is. Zodat ook jij doorgaat met het werk wat God je te doen geeft.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente