Hoe belangrijk het is om Gods werken te onthouden

Paulus reisde veel en een van zijn reizen bracht hem naar Jeruzalem, waar hij enige tijd met Jakobus doorbracht. Terwijl hij bij Jakobus en de oudsten bleef, getuigde Paulus van alle dingen die God door zijn bediening aan de heidenen had gedaan. Ik weet zeker dat hij vertelde over de redding van mensen die hij had gezien, evenals het feit dat de Heer hem tijdens zijn reizen beschermde en in alles voorzag terwijl hij de mensen diende. Bedenk dat zijn reizen niet altijd veilig waren (2 Korintiërs 11: 25-27).

Vanaf het begin is het volk van God is geroepen om in herinnering te houden wat de Heer heeft gedaan. Een oproep om niet te vergeten

Toen de Israëlieten in de woestijn ronddwaalden nadat ze uit Egypte waren gered, vertelde de Heer dat ze zich alles moesten herinneren wat de Heer voor hen had gedaan.

Ze stonden op het punt het beloofde land binnen te gaan.

God wist dat het gemakkelijk zou zijn om de God te vergeten die hen uit de slavernij had bevrijd, hen in de wildernis had bewaard en hen naar het beloofde land had gebracht.

“Wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet”. – Deuteronomium 6:12

In Psalm 77:11 sprak David over het gedenken van ‘de werken van de Heer’. In Lukas 22 stelde Jezus het avondmaal in, waarbij Hij zijn discipelen liet zien dat Hij wilde dat Zijn dood op een bepaalde manier herinnerd zou worden. Jezus zei: ‘Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis”. (Lukas 22:19).

Waarom herinneren belangrijk is

Het is belangrijk te leren om regelmatig te herinneren wat de Heer voor ons en zijn volk heeft gedaan. We zijn vergeetachtig. En als we het vergeten, beginnen we te klagen. Dan kijken we naar ons leven en vinden dat God niet eerlijk is, of dat Hij onze gebeden niet hoort.

Dit leidt vaak tot buien van zelfmedelijden of woede jegens God. Als we de prachtige werken van God in ons leven vergeten, kunnen we denken dat we recht hebben op Zijn genade en barmhartigheid, terwijl we in feite niets verdienen. Alles is genade. Vergeetachtigheid kan ertoe leiden dat we jaloers worden op Gods werk in het leven van anderen, terwijl we ons met hen zouden moeten verheugen.

Door Gods werken in de Schrift en ons leven te herinneren, worden we gesterkt in ons geloof. Een versterkt geloof heeft als gevolg dat we als vanzelf God loven en dat gebeden gemakkelijker opkomen. Uiteindelijk zijn we beter toegerust om het geloof van anderen te versterken en God te verheerlijken met onze herinneringen.

Een geweldige manier om te onthouden wat God in je leven heeft gedaan, is een dagboek bijhouden. Schrijf van tijd tot tijd alle manieren op waarop de Heer aan het werk is geweest in je hart, je leven en het leven van je gezin. Lees er zo nu en dan in en herinner je eraan dat God Zijn kinderen niet vergeet en dat er veel is om Hem te prijzen.

Kijkend naar Jezus,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente