Hij blijft voor altijd

Sluit je ogen en haal diep adem. Denk terug aan de mooiste dag van je leven. Je dwaalde op de verkeerde weg, gebroken door de zonde, maar Jezus kwam je tegen. Je streed ervoor om jezelf te redden, maar toen greep Hij in, aanvaardde jou en zette je apart als Zijn eigendom.

Waar zouden we zijn zonder Jezus? Ik ben zo dankbaar dat we die vraag nooit hoeven te beantwoorden. Voordat je zelfs maar werd geboren, zag de Alfa en de Omega je in de moederschoot, en elk van je dagen werd vastgesteld (Psalm 139: 16). Halleluja, wat een Redder!

Onze Messias heeft ons leven voor altijd veranderd. Ooit waren we verloren, maar nu zijn we gevonden in Christus en gered door Zijn genade. We zijn overgegaan van de dood in het leven omdat Jezus alles heeft opgeofferd om ons te verlossen. Nu en voor altijd zit onze Redder als het bevoegde gezag aan de rechterhand van God in de hemel. Elk moment van de dag pleit onze bemiddelaar voor ons. Hij is de Heilige, onze Grote Hogepriester en de Koning der Koningen. Niemand is zoals Jezus, de Zoon van God.

Vanwege Christus loopt door elk verhaal dat we in onze Bijbel lezen de rode draad van verlossing. Tijdens elke gebeurtenis in de geschiedenis weeft God een meesterwerk en wijst Hij ons op Jezus. Het leven van Melchizedek lijkt in mysteriën gehuld, maar als je de punten met elkaar verbindt, komt duidelijk een portret van onze Messias naar voren. Veel details over deze oudtestamentische priester lopen parallel met die van onze Heiland, zodat we beter beseffen hoe gezegend we zijn met Christus als onze eeuwige Hogepriester. De bediening van Jezus blijft voor altijd en heeft voortdurend invloed op ons allemaal:

  • Jezus is onze hogepriester voor altijd. Hij is Heer over elke omstandigheid in ons leven en Hij doet een beroep op ons. (Hebreeën 4:14)
  • Jezus is onze Koning der gerechtigheid. Christus betaalde voor onze zonden met Zijn leven en nu heeft de Heer Zijn gerechtigheid ons toegerekend (2 Korintiërs 5:21)
  • Jezus is onze vrede. Vanwege het werk van Christus aan het kruis is onze schuld volledig betaald, en nu hebben we vrede met God. (Efeziërs 2: 14-16)
  • Jezus vult ons leven met zegeningen. Ons geloof is ons toegerekend als gerechtigheid en onze zonden zijn bedekt en zullen ons nooit worden toegerekend. (Romeinen 4: 6-8)
  • Jezus is onze aanbidding waardig. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en Hij ondersteunt alle dingen door Zijn krachtige Woord. (Hebreeën 1: 3)
  • Jezus heeft onbeperkte macht en is altijd aanwezig in ons leven. Hij was aanwezig bij de schepping. Jezus is vóór alle dingen en alle dingen worden door Hem bijeengehouden. (Kolossenzen 1:17)

Jouw Verlosser blijft voor altijd. Jezus is je Hogepriester en Koning: gisteren, vandaag en morgen. Je hoeft niet met angst en twijfel te worstelen, want je Heiland zal altijd zorgen dat je veilig bent.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente