Het ultieme offer

Tot die tijd doolde de hele mensheid in duisternis en veroordeling vanwege onze zonden. De veelheid aan offers in alle culturen van de wereld en van de volken met hun primitieve religies kon geen verzoening brengen aan mensheid of een weg om aan de zonde te ontsnappen. Hoe groter het offer, des te dieper mensen weg zonken in doodsangst, pijn en verdriet, zonder uitzicht.

Maar God, in Zijn goddelijke wijsheid en in Zijn plan, voorzag in een oplossing die alle culturen overstijgt; van primitief Afrika tot het meest beschaafde Amerika, tot de vorstelijke huizen van royalty’s in het Midden-Oosten, God bood een oplossing. Deze oplossing werd in de hemel “uitgebroed” en op planeet aarde uitgevoerd. Het zou nooit in het hart van een mens zijn opgekomen. De oplossing was Jezus; het ultieme offer, het offer van alle offers.

Het idee was van God, niet van mensen. Het was niet religieus of van politieke aard. Het was goddelijk van aard en uitvoering. Het was de enige oplossing die God tevreden kon stellen, vanwege onze zonden. Het was de hoogste prijs, het offer van alle offers. Voor eens en altijd betaald voor onze redding. Het doel van Jezus’ dood is onze redding.

Het uiteindelijke resultaat is dat we niet langer in onze zonden ten onder hoeven te gaan of er meer mee te worstelen. We hebben nu eeuwige redding. Geen overheidsbeleid of programma van de Verenigde Naties kan dit bereiken: alleen God in Christus Jezus heeft de hoogste prijs betaald voor de eeuwige bevrijding van de mensheid van de eeuwige ketenen van zonde, voor eens en voor altijd.

Hij bleef niet dood, dus we hoeven niet in onze zonden te blijven. Hij werd opgewekt. Diezelfde kracht is beschikbaar om zelfs de gemeenste van alle zondaars op te wekken. Er is hoop opgewekt te worden. Dezelfde kracht die Jezus heeft opgewekt, leeft nog steeds om in ons te werken en alle zondaars tot leven te brengen. Het is goed om er op te wijzen dat veel mannen en vrouwen geprobeerd hebben zich voor Jezus in te spannen om het zo voor zichzelf in orde te maken met God. Velen doen dat nog steeds, maar tevergeefs. De enige hoop ligt niet in menselijke inspanningen, maar in het offer van God, Jezus Christus. Ik doe een beroep op je, als je dat nog niet hebt gedaan, zet de stap om Jezus te accepteren.

Vandaag kunnen we vrijmoedig zeggen dat de kracht die God toonde bij het opwekken van Jezus uit de dood, beschikbaar is voor iedereen die tot Hem zal komen en zegt: Heer hier ben ik, vergeef al mijn zonden, kom in mijn hart en word mijn Heer en Redder.

Ebos Aifuobhokhan

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente