Het ontstaan van een volk

“Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn.” Galaten 6:14-15

Vandaag zijn we getuige van het ontstaan van het volk van God. God nam één man, Abraham, en zei: “Ik kies jou als de man door wie ik wonderen ga doen.” En daarna deed Hij een belofte. Hij beloofde om vanuit deze ene man een volk te laten groeien dat God zou toebehoren. Hij zou de hunne zijn en zij zouden de Zijne zijn. Hij zou de beschermer zijn van Zijn volk, de getrouwe wanneer zij niet trouw zijn, de sterke wanneer zij zwak zijn.

Kun je je voorstellen hoe verward en overweldigd Abraham zich moet hebben gevoeld?

Soms is het gemakkelijk om te denken dat we zulke goede christenen zijn, omdat we onze Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan en alle regels volgen. Maar als we zo denken, dan hebben we een beeld van onszelf dat niet klopt. We falen elke dag, we zijn ontrouw elke keer als we kiezen om te zondigen, we zijn zwak en gemakkelijk afgeleid. Aan de buitenkant mag het dan misschien lijken alsof we heel wat zijn, maar ons hart kent de waarheid.

Toen God Zijn verbond sloot met Abraham, deed Hij al het werk, zodat niemand van Zijn volk aanleiding had om op te kunnen scheppen over hoe geweldig hij of zij is.

Het is net zoals Paulus zei: ‘Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.” God werkte door Abraham en al zijn tekortkomingen heen om een volk voor Zichzelf te maken. Jonathan Edwards zei eens: “Wij dragen niets bij aan onze verlossing behalve de zonde die het noodzakelijk maakte.” Het is gemakkelijk om onszelf te vergelijken met andere zondaars en te denken dat wij beter zijn. We moeten onszelf hiervoor behoeden. We zíjn niet beter. We zondigen en verdienen de hel, maar door de belofte en genade van God zijn we gered. De straf die wij verdienden is van ons weggenomen en op Jezus gelegd en wij zijn in plaats daarvan overladen met zegeningen die we absoluut niet verdienen.

Als we verder lezen in het verhaal van Abraham, onthoud dan dat we getuige zijn van het feit dat God een volk voor Zichzelf aan het maken is. Hij zal hun God zal zijn en Hij zal, ondanks alle rebellie, zijn volk trouw blijven.

Kijkend naar Jezus,