Het grootste geschenk: introductie

Wanneer wij een geschenk ontvangen en niet weten van wie we het hebben gekregen, is dat misschien spannend en leuk, maar missen dan toch een reden voor het geschenk. Wanneer je beste vriendin je iets geeft, dan weet je dat dit gedaan is uit liefde, omdat ze je kent en om je geeft. Een geschenk heeft betekenis doordat we weten wie het ons geeft.

God is Degene die ons elk perfect geschenk geeft. Niet alleen gaf Hij ons Zijn enige Zoon Jezus als het grootste geschenk ooit gegeven, Hij geeft ons ook nu nog dagelijks geschenken. Hij is de goedheid Zelf en Hij onthoudt ons niets goeds, omdat Hij alleen goed is. Jezus Christus is het grootste Geschenk, gegeven door de enige goede Gever, maar Hij is niet het enige geschenk dat God ons heeft gegeven!

Hoop. God belooft ons dat wij nooit bedrogen uit zullen komen, wanneer wij onze hoop op Jezus stellen. Onze hoop is in de beloftes die God ons heeft gegeven en in onze komende verlossing. We mogen God prijzen voor de gave van hoop, want daarin zien wij Zijn trouw.

Geloof. Geloof dient een doel en zonder geloof kunnen wij God niet welgevallig zijn. Geloof is echter ook een gave die ons in Jezus is gegeven. Door het geloof werkt de Heilige Geest in ons, om ons meer op Christus te laten lijken en ons te beschermen tegen de aanvallen van de vijand.

Vreugde. Buiten Christus kunnen wij nooit ware, blijvende vreugde kennen. Hij alleen is de bron van vreugde en Hij geeft ons elke dag vreugde op onze wandel met Hem. Door Christus alleen kunnen wij vreugdevol zijn, ongeacht de omstandigheden waarin wij ons bevinden.

Vrede. Jezus Christus is de Vredevorst. In Hem hebben wij vrede in ons hart en in onze gedachten, omdat Hij elke strijd heeft overwonnen. Hij gaat voor ons uit en zal ons nooit verlaten.

Wanneer wij ons vasthouden aan de Gever en de gaven die Hij ons heeft gegeven, kunnen we Hem oprecht dankbaar zijn en leven vanuit die dankbaarheid. Wanneer we de ongelooflijke geschenken bestuderen, die ons in Christus ten deel vallen, kunnen we God aanbidden en Hem prijzen om Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Hij is het enige Geschenk dat we nodig hebben en Hij is het grootste Geschenk dat ons ooit is en zal zijn gegeven.

God is Degene die ons elk perfect geschenk geeft.

———————————————————————–

Love God Greatly biedt Bijbelstudies in meer dan 35 verschillende talen aan. Onze materialen worden gebruikt door zendelingen, christelijke organisaties en lokale kerken. We rusten vrouwen toe met Gods Woord door onze studiegidsen gratis beschikbaar te stellen op onze site.

Door het bestuderen van de Bijbel in hun eigen taal met gelijkgestemde vrouwen, leren vrouwen meer over Gods Woord en worden zij daarmee toegerust.

We geloven dat de wereld positief verandert als vrouwen Gods Woord lezen en toepassen in hun leven en als zij Zijn onveranderde liefde omarmen. We weten dat elke vrouw die Gods Woord leest, verandering kan brengen in haar gezin, in haar omgeving en in haar land. Echt: elke vrouw.

Doe je mee met deze zesweekse studie? Je kunt op maandag, woensdag en vrijdag blogs vinden die bij deze studie passen. Lees mee met de overdenkingen en doe mee in een groep, zodat je niet alleen bent als je Gods Woord bestudeert, maar vrouwen om je heen hebt om samen Gods Woord open te doen.

Heb je geen facebook en wil je graag meedoen via e-mail, whatsapp of signal? Stuur dan een mailtje en we nemen contact met je op!