Het Evangelie kent geen voorkeursbehandeling

Vanuit alle hoeken en gaten van de wereld kijken we met ons allen toe hoe de coronapandemie om zich heen grijpt. Miljoenen zijn erdoor geïnfecteerd, maar geraakt heeft het ons allemaal. Dit nieuwe virus kent geen grenzen.

Er is nog een wereldwijde kwaal die geen grenzen kent en ons allemaal raakt: vooroordeel.  Dit virus is echter niet nieuw.

Handelingen 10 is een kleurrijk hoofdstuk vanwege de visioenen, maar in wezen gaat het verhaal over misvattingen en vooroordelen.

Petrus was de leider van de apostelen, maar dit hoofdstuk laat zien dat Petrus nog steeds geloofde dat het offer van Jezus uitsluitend bedoeld was voor het Joodse volk.  Door zijn visioen en zijn ontmoeting met Cornelius kwam Petrus tot het inzicht […] dat God niet iemand om de persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. (Handelingen 10:34-35) Deze gebeurtenis vond plaats jaren nadat Christus was gestorven en opgestaan, maar hier zag Petrus eindelijk in dat hij fout zat en bevooroordeeld was. Hij begreep tenslotte toch dat Jezus was gezonden om zowel joden als heidenen te verlossen.

Vooroordelen zijn alom aanwezig; wij mensen hebben het klaargespeeld om indelingen te maken en te discrimineren op grond van zowat alles: op grond van ras, cultuur, godsdienst, geslacht, sociaal-economische status, leeftijd.

Soms ligt het vooroordeel er duimendik bovenop – als er weer een hate crime is gepleegd.  In die vorm is het gemakkelijk te herkennen en als we het zien gebeuren, mogen we niet door te zwijgen medeplichtig worden. Maar vooroordeel kan ook heel subtiel zijn. Het kan heel stiekem doordringen in samenleving en zich verweven met onze cultuur.

Vooroordelen kunnen bewust of onbewust zijn, maar hoe dan ook, de effecten zijn harde werkelijkheid.

En toch: Gods liefde overstijgt onze zelfgemaakte grenzen. Jezus kwam om ons te redden.

ONS ALLEMAAL.

Laten we bidden dat wij de mensen mogen zien zoals God ze ziet, geschapen naar Zijn beeld.

Laten we vragen om van onze oogkleppen bevrijd te worden.

Laten we God vragen ons te zuiveren van onze verborgen voorkeuren en van de vooroordelen die wij koesteren.

God heeft ieders leven geschapen naar Zijn beeld en Hij verlangt naar de redding van elke ziel, niet één uitgezonderd. Het goede nieuws van het Evangelie moet gedeeld worden, en niet voor onszelf worden gehouden. Wij zijn door genade behouden en niet door werken, maar als de vooroordelen hardnekkig standhouden, dan is er werk te doen. Dat moeten we verbeteren. Dat moet. Er hangen mensenlevens vanaf, letterlijk.

Uitdaging: De eerste gemeente groeide omdat de gelovigen aanhoudend het evangelie verspreidden. Hoe kan jij deze week het evangelie laten horen aan anderen? Wat zou een praktische manier zijn waarop jij deze week het evangelie in jouw omgeving en in jouw leven zou kunnen delen?

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente