Heilig en geliefd

We zijn een verdeeld volk, is het niet? Als we de televisie aan doen of op social media inloggen, duurt het niet lang voordat we de rumoerigheid zien van uiteenlopende meningen. En wat we op televisie zien of online lezen is niet zo verschillend van wat er in onze kleinere gemeenschappen aan de hand is. En toch wordt het volk van God, worden Zijn uitverkorenen opgeroepen om anders te zijn.

Laten we vandaag naar Kolossenzen 3:12 kijken: “Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.”

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn ogen gingen over deze lijst met karaktereigenschappen en sommige woorden staken meer dan andere. Ik ben er niet zo zeker van of iemand van mijn familie of vrienden mij ooit als een geduldige vrouw zouden omschrijven. En toch is Gods Woord zo kristalhelder over waartoe Hij ons oproept. Dus als jij (net als ik!) deze lijst las en een prikkel van de Heilige Geest voelde, voel je bemoedigd! We hoeven dit, prijs God, niet op eigen kracht te doen.

Zag je op wat er stond vóór deze lijst met karaktereigenschappen? Lees het begin van het vers nog een keer. “Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.” Zag je het? We zijn een uitverkoren volk, heilig en geliefd.

Zus, dit verandert alles! Voor degenen van ons die ermee worstelen om mededogend en geduldig te zijn, ligt ons antwoord er niet in om hier simpelweg harder aan te werken of om gewoon beter te zijn. Het antwoord ligt in het kijken naar Jezus!

Kijk naar hoe Hij ons een uitverkoren volk heeft gemaakt, apart gezet voor goede werken (Efeze 2:10)! Geniet van de waarheid dat wij heilig en geliefd zijn, door het werk van Jezus aan het kruis. En omdat er niks is dat we ooit zouden kunnen zeggen of doen waardoor God meer of minder van ons zou houden, zijn we een veranderd volk. En terwijl we dapper onze roeping leven van heilig en geliefd, wórden we meer ontfermend, vriendelijker, nederiger, zachtmoediger en meer geduldig.

Het werk van Christus verandert ons. Het verandert onze natuurlijke neigingen en door de Zaligsprekingen te bestuderen en in Gods woord te duiken, staan we toe dat onze harten transformeren in iets dat we niet uit onszelf kunnen worden!

Hebreeën 4:12 zegt ons: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

En Romeinen 12:2 zegt: “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Dat is wat we hier bij Love God Greatly doen. We komen samen rondom Gods Woord omdat wij geloven dat het de kracht heeft om ons hart en onze gedachten te veranderen. Dus als deze woorden een beetje steken, of als je merkt dat je er nog lang niet bent, voel je bemoedigd, lieverd! Je bent heilig en geliefd, en God roept je om meer zoals Hij te worden, elke dag.

Brittany Salmon

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente