Heb geloof

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn? – Markus 4:39-41

Wie is Deze toch?

Deze vraag raakt mijn hart op verschillende manieren. Ten eerste waren het de discipelen die deze vraag stelden. Natuurlijk wisten ze wie Jezus was, kom op zeg! Hij was nu al een flinke poos bij hen en ze hadden Hem meerdere wonderen zien doen. Waarom de vraag wie Hij is?

Dit is wat ik dacht: er zijn soms moeilijke levensomstandigheden en akelige situaties en wij zinken naar ons diepste punt; plotseling is God daar en Hij bewerkt een groot wonder. Hij doet dit voor ons, niet omdat we gebeden hebben – misschien geloofden we er niet eens in en lagen we te huilen en te klagen en te wentelen in zelfmedelijden, net als de discipelen. Maar vanwege WIE HIJ IS, komt Hij en keert Hij de dingen om alsof ze nooit vreselijk zijn geweest.

Dus als je me toestaat, laat me dan die vraag beantwoorden en terwijl ik dat doe, Hem opnieuw aan je voorstellen.

Hij is de Koning der Koningen.
Hij is de Schepper, Bezitter, Drager en Eigenaar van de hemel en de aarde en alles wat daarin is.
Hij is de Ene die alles gemaakt heeft en aan Wie alle dingen en iedereen verantwoording afleggen.
Hij is de Ene voor Wie niets te moeilijk is.
Hij is de Ene Die nooit faalt en niet kan falen.
Hij is barmhartig en genadig, geduldig en groot aan goedertierenheid.
Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd.
Hij is de Ene Die het hele universum in Zijn handen houdt.
Hij is de Ene Die niets verwart of onbewust doet.
Hij is de Ene Die het aantal haren op je hoofd kent.

Hij is Jezus, de Koning der Koningen en Heer der heerscharen. De Ene Die de dood niet gevangen kon houden.
De Ene Die jou zo liefhad en liefheeft dat Hij Zijn leven voor jou gaf, zodat niemand, geen macht, zelfs de satan niet, jou kan claimen.

Die Ene Die in staat is om elke storm in jouw leven tot kalmte te manen, om jou te behouden en te bewaren tot Hij terugkeert.

Dat, en meer dat ons voorstellingsvermogen voorbijgaat, is Wie Jezus is.

Dus lieve vriendin, wat zou onze reactie hierop moeten zijn?

HEB GELOOF!

Ja, heb geloof! Vertrouw op Hem! Hij is te trouw om te falen. God is niet een persoon, die van gedachten zou veranderen. Als God het gezegd heeft, dan zal Hij het doen. Hij is te consistent om jou halverwege te in de steek te laten. God is te toegewijd aan jou om je te midden van jouw stormen te verlaten.

Heb geloof! Geliefde, vertrouw op Hem! Ik moedig je aan vanaf hier!

HEER, ik geloof, help mijn ongeloof.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente