Goede grond

Ook in de laatste twee hoofdstukken van zijn brief spreekt Petrus duidelijke taal. Hij benoemt wat er mis is en waarschuwt de lezers hier niet in mee te gaan. 

Terwijl ik deze hoofdstukken las bedacht ik me dat dit een brief aan ons in deze huidige tijd had kunnen zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan behoorlijk van slag raken wanneer alle informatie, verschillende theorieën, verschillende invalshoeken op me af komen. Hetzij via social media, nieuwsbrieven of regelmatig ook in de kerkdiensten vanaf het podium. Er zijn zoveel verschillende ideologieën, meningen en visies. Ook binnen de christelijke wereld. En iedereen denkt de waarheid in pacht te hebben en het allerbeste te verkondigen. Iedereen mag overal wat van vinden én iedereen mag dat ook zeggen of laten merken. 

 

Hoe kunnen wij zeker weten dat wat wij geloven hét ware geloof is en dat dit de waarheid is die ons werkelijk vrij maakt. En dat wij in ons recht staan om hiervoor op te komen!?

 

Enkele weken geleden toen ik bijna in slaap viel kreeg ik een beeld. Ik stond op een hele lege kale zolder. Alleen in het midden van die ruimte stond iets. Ik liep er naar toe en zag dat het een soort put was, vol met tuinaarde. Ernaast stond een plantenpotje, zo’n plastic geval waar de plant met aarde inzit wanneer je een plant in de winkel koopt. Er stonden een heleboel van dat soort lege plastic potjes in allerlei verschillende maten. Ik vroeg God wat ik ermee moest doen. Hij zei me dat ik die potjes met de tuinaarde uit de put moest vullen. Terwijl ik dat ging doen, voelde ik de aarde met mijn blote handen. Het voelde en zag eruit als echt goede vruchtbare aarde. Op dat moment hoorde ik God zeggen. ‘Zorg voor goede grond. Zorg dat de grond van je hart goed is zodat het zaad in goede aarde kan vallen en op kan komen. Alleen zo kan je vruchtdragen’. 

De rest van die dag bleef ik nadenken over die zin ‘Zorg voor goede grond’. Het deed me denken aan de gelijkenis van de zaaier die Jezus vertelde terwijl Hij in een boot op het Meer van Galilea zat en het volk toesprak. Het laatste zaad komt in ‘goede aarde’ terecht, komt op en draagt veelvuldig vrucht. Het zaad staat in deze gelijkenis voor Gods Woord. Het is van belang dat Gods Woord in goede aarde valt. Alleen hier kan het wortel schieten, groeien en worden waar het voor bedoeld is. 

 

Afgelopen weken hebben we stilgestaan bij hoe belangrijk het is om tijdens de beproevingen vol te houden. Petrus roept ons op om stand te houden, om niet mee te gaan met valse beweringen en ons niet over te laten halen om ons geloof los te laten. Maar hoe zorg je daar nou voor? 

God Zelf gaf hier het antwoord op. Zorg voor goede grond. Zorg ervoor dat je diep geworteld bent in goede grond. Goede grond is te vergelijken met een hart dat vol is van Gods liefde en van Zijn waarheid. Goede grond is iemand die zich zeker weet wie zij is in Christus. In goede grond kan Gods woord als zaad ontkiemen, groeien én vruchtdragen. Gods waarheid verankert zich in je denken. Je hele wezen heeft weet van wie God is en wij jij bent. Hierdoor groei je op als dochter van de Allerhoogste die weet wie ze is. Zo zul jij ook steeds vruchtbaarder worden.

 

Maar, hoe zorg je nou voor goede grond. Wanneer zijn we goede grond en hoe blijven we goede grond? Vorige week deelde Pauline al hoe belangrijk kennis is en hoe haar moeder haar tot voorbeeld was om kennis over God te vergaren. 

Hiermee zette zij ons stil bij hoe belangrijk het is om zelf bezig te zijn met dé waarheid, dat is God Zelf. Door zelf regelmatig tijd met Hem door te brengen in Zijn woord. In de bijbel vind je alle wijsheid en waarheid die belangrijk is voor je leven. Door tijd met Hem door te brengen in onze binnenkamer kunnen wij zelf weten wat waarheid is. Stil zijn bij de Heer en aan de voeten van je Vader je, opnieuw, te laten vullen met Zijn liefde en waarheid. 

 

Ook het samenzijn met andere gelovigen. Zonen en dochters van God die ook geworteld zijn in Gods waarheid. Heb jij een gemeenschap om je heen die God zoekt? Met wie je samen Gods woord bestudeert zoals we hier bij Love God Greatly door onze bijbelstudies doen? Heb jij mensen om je heen met wie je God kan prijzen en aanbidden? Zo niet, vraag God om de juiste mensen om je heen en ga dan naar ze op zoek. Ook hierin wil God voorzien. Zoek een kerkelijke gemeenschap op in de plaats waar je woont. Zorg dat je niet alleen bent als je het zwaar te verduren krijgt. We hebben elkaar nodig. We zijn aan elkaar gegeven om elkaar tot zegen te zijn. Samen zijn we onderdeel van Zijn familie, van Zijn kerk. Samen zijn we Gods bruid. 

 

Toen Jezus nog op deze aarde leefde en rondliep, waarschuwde Hij Zijn discipelen en daarmee ook ons al voor deze en de toekomende tijd. In Johannes 16: 33 lezen we dat Hij zegt: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’. Verdrukking is een gegeven. Maar hoe we hiermee omgaan mag zijn vanuit overwinning. Omdat Jezus Zelf zegt dat Hij de wereld al overwonnen heeft. 

Laten we op die manier in het leven staan. Stevig gegrondvest in Gods waarheid. 

Laten we zorgen dat we goede grond zijn zodat we Gods waarheid al weten voordat we te maken krijgen met verdrukking. 

 

Lieve zus, ik zegen jou met de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Zodat je in Zijn kracht kunt blijven standhouden, ongeacht de beproevingen die op jouw pad komen. 

 

Liefs, 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente