Gods woorden hebben kracht

Gods woorden hebben kracht! Dat weten we toch, nietwaar? Maar beseffen we wel hoeveel kracht? Ik denk, als we dat beseffen, dat we het nog belangrijker gaan vinden om in Zijn Woord te zijn en er ons hart mee te voeden. Ik bedoel, als we even stilstaan bij de kracht van Gods woorden, hoe zouden we dan aan Hem kunnen twijfelen? Hoe zouden we niet geloven wat Hij belooft?

De Bijbel zegt ons dat God door te spreken de wereld liet ontstaan. HIJ SPRAK. Uit alle mogelijkheden om de hemelen en de aarde te scheppen, koos Hij om dat te doen door Zijn woord.

God sprak leven uit over hetgeen er niet was en zijn machtige woorden brachten licht voort uit de duisternis.

“En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht…” Genesis 1:3

Telkens weer lezen we in Genesis 1: “en God zei…” en door Zijn woord schiep Hij sterren en melkwegstelsel, dieren en mensen. Zijn woord stelde grenzen tussen water en land en bracht adembenemende schoonheid en wonderen uit het niets tevoorschijn. Hij sprak de aarde toe en Hij schiep het allemaal, en zei dat het goed was.

Door Genesis 1 te lezen wordt het ons duidelijk dat Gods Woord machtig is en belangrijk. En is het niet geweldig dat diezelfde God die een heelal tevoorschijn kan roepen, ervoor kiest om ook direct tot ons te spreken?

En weet je, Gods woorden zijn niet alleen machtig, maar ze zijn ook belangrijk. Zo belangrijk, dat ze nooit voorbij zullen gaan.

“De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.” – Mattheüs 24:35

Gods woorden zijn blijvend; zij gelden voor eeuwig; zij zullen de tand des tijds weerstaan.

“Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid” – 1 Petrus 1:24-25

Het enige wat eeuwig blijft zijn Gods woorden en het eeuwige leven met Hem. In de huidige tijd waarin Gods woord steeds meer wordt veronachtzaamd, moeten wij de Bijbel weer de juiste plaats in ons leven teruggeven. Anderen helpen, waterputten graven, de armen te eten geven, zorgen voor wie ziek zijn…dat zijn allemaal goede werken waardoor God machtig werkt om Zijn mensen zichtbaar te maken, om hen te versterken en te verlossen, maar ze zijn hoe dan ook geen vervanging, of van groter belang dan dat mensen leven met Gods woord. Het is door de kracht van Gods woord dat levens van mensen veranderen, niet alleen door onze liefdadigheid.

Nu we met deze krachtige studie beginnen, moeten we terdege beseffen hoe krachtig de woorden zijn die we gaan lezen en begrijpen Wie er achter die woorden staat. Onze verzen voor vandaag laten niet alleen zien hoeveel belang God aan Zijn woorden hecht, maar ook hoeveel kracht er in die woorden is.

Gods woorden zijn een geschenk… en ze zijn belangrijk.

Toen Jezus in de woestijn was in Mattheüs 4:1-11, en Satan Hem verzocht, hoe sloeg Jezus toen terug? Niet met bovennatuurlijke kracht, maar door de kracht van Gods Woord. Dat moeten wij ook doen. Gods woorden zijn belangrijk, ze zijn machtig, en ja, ze zijn van waarde.

Zeg eens: Hoe is jouw leven veranderd door Gods Woord?

Heb God hartelijk lief,

Leesplan week 1:

Tekst week 1:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente