Gods vrije strijdster

Wat mooi dat we met deze studie over de wapenrusting zijn begonnen! Gaaf dat je mee
doet! De wapenrusting is misschien een stuk uit de bijbel die je goed of zelfs uit je hoofd
kent. Het bekende lied zingt steeds door mijn hoofd: Ik draag de wapenrusting van God, ik
leef naar Zijn gebod, en ik strijd de goede strijd. Ik heb het schild van geloof, de helm van het
heil. Mijn zwaard is Gods Woord, ja ik strijd en overwin!

En terwijl ik dit zing gaan er zoveel gedachten door mijn hoofd, draag ik die wapenrusting
wel goed, leef ik eigenlijk wel naar Zijn gebod? Strijd ik de goede strijd, en de woorden ja, ik
overwin, zing ik eerlijk gezegd makkelijker dan ik dat soms ervaar! En ik laat het ook maar
even binnenkomen…

Tot ik wat later de tekst in Efeze opnieuw lees. De wapenrusting van God. Het is Zijn
wapenrusting, Hij heeft daar over nagedacht, Hij heeft de woorden aan Paulus gegeven. Zíjn
wapenrusting, ik hoef het ‘slechts’ te gebruiken, want het is van Hem! Wat een bevrijdende
gedachte aan het begin. Jij en ik mogen de wapenrusting van God dragen! En met Gods
wapenrusting zijn we ook Zijn strijdsters geworden.

Paulus schrijft het aan het begin van het stukje in Efeze 6: Verder, mijn zusters, wordt
gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Opnieuw zien we God zelf die hier
spreekt. Hij geeft sterkte, Hij geeft kracht. En daarin kunnen we lezen dat we het niet alleen
hoeven te doen. Wat een heerlijk stuk om mee te beginnen lieve zussen, we mogen ons
krachtig weten in de Heere, Hij zal geven wat je nodig hebt in Zijn strijd. We mogen daar ook
elke dag om vragen, Hij wil gebeden worden.

Want dat de strijd die we hebben te voeren niet eenvoudig is, dat is geen vraag. Ik denk dat
we het daar allemaal wel over eens zijn en het zelf in meer of mindere mate ervaren of
ervaren hebben. We moeten standhouden tegen de listige verleidingen van de duivel. En
daar tegenover zetten we deze week de waarheid. Die dragen we met ons mee.
Paulus schrijft deze brief aan de Efeziërs vanuit de gevangenschap, soldaten zag hij
ongetwijfeld meer dan eens en die hebben hem misschien wel geïnspireerd om dit stuk te
schrijven.

En dat brengt ons bij het thema van deze week; de gordel van de waarheid. Als we naar een
soldaat kijken en in het bijzonder naar zijn gordel dan lijkt het meer op een korset dan op
een riem. En die ondersteunde de spieren van de soldaat, hield de andere onderdelen van
de wapenrusting op zijn plaats en zorgde ervoor dat de jurk op de goede hoogte was zodat
de soldaat zich goed kon bewegen.

Allereerst het omgorden, dat is geen losjes vastmaken, een riempje voor de sier. Het is een
stevig noodzakelijk omgorden! De waarheid is ook noodzakelijk in ons leven. We kunnen
Gods waarheid niet losjes nemen, kijkend hoe het loopt in het leven. Gods waarheid hebben
we zo nodig! Zowel in eenvoudige situaties als in moeilijke situaties, we moeten onszelf
omgorden met Zijn waarheid om de juiste beslissingen te nemen of de juiste dingen te
zeggen of om op de juiste manier te reageren. De waarheid is Gods mening over alle
mogelijke kwesties. Soms weten en kennen we Gods waarheid maar al te goed, soms is die
minder goed vindbaar in Zijn woord. We hebben dus werk te doen, we moeten weten wat
Gods waarheid is door te lezen, te soapen ;-), te bidden, met anderen te zoeken. En dan
gaat het dus niet over mijn waarheid, of de insta-waarheid, of wat anderen zeggen. Mijn
gebed mag zijn; Heere, leer mij Uw waarheid.

En die waarheid maakt vrij! (Johannes 8:31)

Uiteindelijk komen we altijd uit bij Christus, Hij is dé waarheid. En die waarheid maakt vrij!
Wauw, dat vind ik nou zo gaaf….het was al Zijn strijd, het was al Zijn wapenrusting en nu is
het Zijn Zoon die dé Waarheid is.

En daarmee ben ik Zijn vrije strijdster geworden. We weten dat het geen eenvoudige strijd
is. En wat is het dan mooi om ons de komende weken weer te gaan verdiepen in de
wapenrusting, in Zijn Woord en waarheid, lerend over alles wat we kunnen gebruiken om
Zijn strijd te voeren. Wat heerlijk dat we onze hoofden mogen opheffen en Hem mogen
danken dat we Zijn Vrije Strijdster mogen zijn! We hoeven niet bang te zijn, we mogen
dappere soldaten zijn omdat Hij ons kracht geeft.

En dan zing ik het lied overtuigd en luid; Ja, ik strijd en overwin in Hem!

In Hem verbonden,
Pauline

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente