Gods verbond met de mensheid

Vanaf het begin wilde God zich met mensen verbinden door middel van beloften of verbonden. Er zijn twee belangrijke verbonden in de Bijbel die alle andere verbonden met elkaar verbinden: het werkverbond en het genadeverbond. Het werkverbond werd in de hof gesloten met Adam en Eva, waar zij bevelen kregen, met de waarschuwing dat straf volgt op ongehoorzaamheid. Toen gebood de HERE God de mens: “Van elke boom in de hof mag u vrij uit eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag u niet eten, want als u daarvan eet, zult u zeker sterven.”  – Genesis 2: 16-17

Als ze de Heer gehoorzaam waren, zouden ze leven en de zegeningen ontvangen die bij gehoorzaamheid horen. Als ze ongehoorzaam waren en aten van de boom van kennis van goed en kwaad, zouden ze sterven. Helaas waren Adam en Eva ongehoorzaam en overtraden ze Gods wet. Hierdoor kwam op allerlei manieren verwoesting in de wereld.

God wist dat zij Zijn wetten niet zouden gehoorzamen. Hun val kwam niet als een verrassing. Waarom God ervoor kiest om de dingen op deze manier te doen, begrijpen we pas volledig als we Hem van aangezicht tot aangezicht zien. Maar Hij is God en weet, beter dan wij, wat nodig is.

Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; Jesaja 46: 9-10

Door de zondeval liet God ons zien dat wij Zijn wet niet zelf kunnen gehoorzamen. Zelfs Adam en Eva konden niet gehoorzamen aan wat je zou kunnen zien als de eenvoudigste regels. God is barmhartig en genadig en heeft onmiddellijk na de zondeval een genadeverbond opgericht, later het Nieuwe Verbond genoemd. De eerste vermelding wordt gevonden in Genesis 3:15. Het onthult niet veel, maar het genadeverbond gaat over de belofte: Gods belofte van een Verlosser.

Dit verbond, of deze belofte, is niet gebaseerd op het vermogen van een mens om een ​​belofte na te komen, maar op Góds vermogen om beloften na te komen. Verlossing en eeuwig leven met God is niet gebaseerd op iets wat wij moeten verdienen of doen, maar op wat Gód heeft gedaan en blijft doen.Door de hele Bijbel heen zien we dat God kleinere beloften of verbonden aanging die allemaal naar het grotere genadeverbond verwijzen. Het verbond dat Hij met Noach sloot, is één van die beloften. Nooit meer zou God de aarde vernietigen door een vloed. In plaats daarvan zou Hij de aarde behouden, zodat mensen kunnen leven, bloeien, zich kunnen vermenigvuldigen en de aarde kunnen onderwerpen, zodat Jezus op het juiste moment en via de juiste lijn geboren zou worden. Zijn geboorte luidt het hoogtepunt van het genadeverbond in.

Hij werd geboren om te sterven. Hij werd geboren om te sterven voor de zonden van degenen die hun hoop in Hem vinden. Hij werd geboren om te sterven om de toorn van God te stillen. Hij werd geboren om te sterven om de beloften te vervullen die God ons heeft gedaan.

Kijkend naar Jezus,

Uitdaging week 1:

God sloot een onvoorwaardelijk en eeuwigdurend verbond met Noach. Neem deze week de tijd om na te denken over de manieren waarop God jou onvoorwaardelijk heeft gezegend. Verdien jij alles wat God je heeft gegeven? Probeer je in deze kersttijd bewust te worden van de manieren waarop God jou overvloedig zegent, met meer dan jij je kan voorstellen. Bid dat God je ogen opent en je helpt te herkennen en te erkennen dat alles wat Hij je geeft uiteindelijk ook Hem toebehoort.

Leesplan week 1:

Weekvers week 1:

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente