God heeft de leiding

Ik ben aan het genezen van mijn verslaving als control freak. Misschien heb jij op dat gebied ook wel je strijd gehad. De behoefte om de dingen onder controle te houden kan in ons leven vaak een bron zijn van angst en zorgen. We raken gefixeerd op onze opleiding, onze carrière, ons gezin, de financiën en zoveel meer. En als de route die we hadden uitgestippeld begint af te wijken, hebben we de neiging om onze greep te verstevigen en waar mogelijk door allerlei beslissingen de touwtjes nog steviger in eigen hand te houden.

Vaak resulteert dat in een spiraal van lijden zowel voor onszelf als voor degenen die ons lief zijn.

We maken het onszelf moeilijk doordat we streven naar controle. We kwellen onszelf door te denken dat de toekomst afhangt van hoe precies wij elk detail kunnen regelen. En in onze angst en zorg zien we dikwijls wel wat er ontbreekt, maar niet datgene waarin al is voorzien. En we zien niet ten volle in, dat wij een liefhebbende Vader hebben die Zijn volmaakte plan voor ons klaar heeft. Hij heeft ons lief en geeft onmetelijk veel om ons. Hij heeft de haren op ons hoofd geteld. Hij heeft onze dagen bepaald. En Hij heeft goede dingen voorbereid voor ons. Hij wil dat wij wandelend in Zijn weg ons in Hem verblijden. Hij wil dat wij deelhebben aan zijn Koninkrijk.

Als de omstandigheden tegenzitten voelen we angst omdat we bang zijn dat we de controle over onze situatie kwijt zijn.  God leert ons in Zijn woord dat Hij  alle dingen in zijn macht heeft (Lukas 12: 22-31). Jezus verklaart aan Zijn discipelen hoe Gods zorg gaat tot aan Zijn kleinste schepselen, en geeft daarbij aan dat de Vader nog zoveel te meer zorgt voor Zijn geliefde kinderen. Christus zegt tegen Zijn discipelen dat niet bezorgd moeten zijn of angstig. Dit is niet zomaar een aanbeveling, maar een duidelijke oproep om een daad te stellen. Het is een bevel om te vertrouwen, om te geloven. Het is een gebod om te erkennen dat de Heer de macht heeft en door dat te doen je over te geven aan Hem Die ons geschapen heeft, de Almachtige God.

Wij klampen ons vast en streven naar het veilige,  naar wat we kennen; terwijl onze Hemelse Vader uiteindelijk wil dat we loslaten en Hem vertrouwen op onze levensweg. Als wij erkennen en vertrouwen dat God voorziet in onze behoeften, in onze leiding, in ons levensdoel, dan verdwijnt de bezorgdheid, en we vinden rust.

Als teenager deed ik mee aan een missie trip naar Montego Bay, Jamaica. Overal waar ik langskwam werd ik  gastvrij en vriendelijk begroet. Voordat ik op reis ging had ik aangenomen dat iedereen die ik zou ontmoeten wel verbroken, bezorgd of terneergeslagen zou zijn. In plaats daarvan waren de gezichten blij en vol vertrouwen. 

Tijdens de diensten zongen we dank- en zegenliederen. Ik was er getuige van hoe de mensen in armoede leefden en toch God prezen voor hun overvloed. In hun materiële gemis zat hun overvloed van geloof. Als zestienjarige werd ik overweldigd door die ervaring. Hoe konden mensen zoveel blijdschap bezitten terwijl zij materieel zo weinig bezaten? God liet mij zien dat het antwoord was gelegen in Zijn bestuur over hun leven. De gelovigen op Jamaica maakten zich niet druk om hun dagelijkse voorziening omdat zij wisten dat de hand van hun Hemelse Vader over hen was. Zij deelden wat zij hadden vrijwillig met elkaar want zij begrepen dat het niet hun eigendom was. Ik hoopte dat ik ooit in diezelfde vrijheid zou kunnen leven die zij gevonden hadden.

Terwijl we deze week voortgaan in vertrouwen op Gods bestuur over ons leven, wil ik je aanmoedigen om na te denken over een gezang dat we op Jamaica zongen. Telkens als ik bezorgd word en de teugels van God wil overnemen, denk dan aan deze woorden:

“Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Elke dag die ik leef word ik gezegend. Van dat ik opsta totdat ik mijn hoofd neerleg, word ik gezegend. Ik ben gezegend.”

Vertrouwend in Hem,

Cortney

Uitdaging week 3: Deze week gaan we ons bezighouden met het vertrouwen op God en zien we hoe Hij van ons houdt. Kijk deze week uit naar mogelijkheden om God te prijzen en te danken voor hoe Hij voor je zorgt deze week. Besluit om deze week stil te staan bij God zorg en prijs hem vandaag in ieder geval vier keer. Dank Hem voor Zijn liefde en zorg voor jou. 

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente