Geweldig mededogen

Helaas duurde het niet lang voordat Noachs nakomelingen van zijn voorbeeld afweken en hun eigen weg gingen. Anders dan Noach, kozen Nimrod en de mensen in de steden die hij bouwde, ervoor om niet naar God te luisteren. Nimrod stond bekend als een geweldig jager, een heerser en een bouwer. Hij wordt beschreven als iemand met ambitie, kracht en moed. Maar op de lange termijn veranderde zijn ambitie in hebzucht, zijn kracht veranderde in wreedheid en zijn moed werd hoogmoed. Aan hem wordt de bouw van machtige steden uit de oudheid toegeschreven zoals Babylon en Ninevé, steden die uiteindelijk vijandig stonden tegenover Israël. Heel anders dan zijn grootvader, leidde Nimrod geen rechtvaardig leven.

Los van onze afkomst moeten wij allemaal zelf kiezen of wij God willen volgen en in gehoorzaamheid aan Hem willen leven, of niet. Helaas, Nimrod koos om dat niet te doen. Ook hier zien we Gods mededogen, net als toen God in Noachs dagen aan de verdorven mensheid vertelde dat Hij de aarde zou moeten verwoesten als zij niet tot Hem zouden terugkeren.

Jaren later geeft God door middel van Jona opnieuw zo’n waarschuwing van een dreigende verwoesting. In Noachs tijd had God aan de mensen 120 jaar de tijd gegeven om tot bekering te komen en aan Noach om in die tijd de ark te bouwen. We kunnen beide keren zien dat God mededogen heeft en graag wil dat de mensen zich bekeren van hun boze wegen en terugkeren naar Hem. Maar Hij dwingt ons niet, wij hebben een vrije wil en we moeten zelf kiezen.

Tot grote teleurstelling van Jona reageerden de mensen van Ninevé juist zoals hij het niet had gehoopt, namelijk met berouw en bekering. Jona, die Gods karakter kende, wist dat Hij dan genadig zou zijn in plaats van het oordeel uit te voeren.

Uit deze gedeeltes leren we twee belangrijke feiten over het karakter van God. Ten eerste, dat een godvrezend voorgeslacht geen vanzelfsprekende garantie biedt dat het nageslacht in de toekomst ook godvrezend zal zijn. Ieder mens moet persoonlijk de beslissing nemen om God te volgen. Ten tweede, God verlangt veel meer naar onze bekering dan naar onze veroordeling. Telkens weer, heel het Oude Testament door, zien we hoe God ruimschoots gelegenheid biedt tot bekering voordat het oordeel uiteindelijk voltrokken wordt en de deur van de ark wordt gesloten, of voordat een grote stad tot een puinhoop wordt gemaakt.

Ook wij leven in onze tijd binnen die grenzen van genade maar er zal een dag komen waarop de deur van de genade wordt gesloten, als de mogelijkheid tot bekering ten einde komt, en dan komt het oordeel.

Jaren later heeft God toch het oordeel voltrokken over de stad Ninevé, maar niet in Jona’s tijd, want op dat moment gebruikte God Jona om Zijn ontferming te betonen en Zijn oordeel uit te stellen.

Het is nu de tijd om, net als de mensen van Ninevé, gebruik te maken van Gods genade en zijn redding als cadeau aan te nemen. Het is nog niet te laat, maar je moet die beslissing wel zelf nemen. Je geestelijke komaf kan dat niet voor jou bepalen. Net als Nimrod moet jij voor jezelf een persoonlijke beslissing nemen, het maakt niet uit wie je voorouders waren. Alleen wijzelf kunnen voor onszelf die keus maken. En wat voor erfenis wil jij nalaten? Zal die anderen de weg wijzen naar God of juist van Hem af, zoals bij Nimrod?

Heb God lief,

Uitdaging week 6:

Lees deze week Psalm 139. Overdenk het feit dat God jou volledig kent. Hij kent je door en door en houdt nog steeds van je. Neem deze week de tijd om over deze waarheid na te denken. Vraag God je Zijn vrede te geven in de geruststellende wetenschap dat Hij je volledig kent en jou volmaakt liefheeft!

Leesplan week 6:

Een vers om uit je hoofd te leren