Gevaarlijke vriendschappen


We zouden allemaal wel zulke vriendschappen willen als die we in films op op TV zien. Je weet wel, van meisjes die al sinds de basisschool vriendinnen zijn, en die elkaar zo goed kennen dat ze elkaars zinnen kunnen afmaken, en die door dik en dun elkaar trouw blijven. Van die vriendschappen, die, hoever ook de afstand, hoeveel maanden of jaren ze elkaar niet hebben gezien, altijd meteen weer verdergaan vanaf het punt waar ze gebleven waren.

Nou, ik wil dat wel.

Maar wat te doen, als we niet gezegend zijn met zo’n beste vriendin vanaf de basisschool? En wat te doen als we door de jaren heen meer dan eens met onze vriendschappen door zwaar weer zijn gegaan?

In de eerste plaats moet je bedenken dat je niet de enige bent. Er is niks mis met jou. God heeft in ons allemaal het verlangen gelegd om gekend en geliefd te zijn. Geen wonder dus, dat de tv-serie “Friends” in de jaren 90 zo populair was. De schrijvers van die tv-serie speelden in op ons natuurlijke verlangen naar zulke oprechte, inspirerende vriendschappen. Helaas kloppen de dingen die we op tv of in de film zien niet met wat velen van ons zelf hebben meegemaakt.

In plaats van op zoek te gaan naar vervulling van onze behoeften in aardse vriendschappen, moeten we leren om ons uit te strekken naar Jezus. Want onze aardse vriendschappen zullen onze verlangens nooit zo kunnen vervullen als een relatie met Jezus. En onder ons gezegd – die foto’s die je ziet op Instagram, Facebook of SnapChat, van al die leuke meidenavondjes? Geloof er maar niks van. Helaas leven we tegenwoordig in een wereld die van filters en fotoshoppen aan elkaar hangt en dat gaat verder dan alleen het verfraaien van ons gezicht.

Maar wat doe je dan, als je niet duizend supervriendinnen hebt zoals al je andere vriendinnen wel lijken te hebben? Bedenk dan, dat je niet bent geschapen om met iedereen die je tegenkomt dikke vrienden te worden. Om te beginnen is het fysiek en qua gevoelens al helemaal niet mogelijk om close te zijn met een heleboel mensen tegelijk, en eerlijk gezegd zou dat ook niet gezond zijn. Houd daarbij in gedachten dat je tijd moet steken in vriendschappen en dat voor vriendschappen geldt dat kwaliteit altijd beter is dan kwantiteit. Dat is de waarheid die Spreuken 12:26 ons voorhoudt.

Ik heb eens horen zeggen dat vriendschap is als een tuin. Je moet die met liefde besproeien. Ik vind dat een mooie vergelijking want het laat zien dat vriendschappen, zoals alle relaties, water en verzorging nodig hebben om tot groei en bloei te komen. Echt van iemand houden, of dat nu gaat om een vriendin, een echtgenoot of een kind, dat vraagt tijd en inspanning en een heleboel goede wil. Als je goed voor je vriendschappen wil zorgen, dan moet je Spreuken 12:26 in praktijk brengen en zorgen dat je voorzichtig bent met met wie je toelaat tot je intieme kring, tot dicht bij je hart en bij je gezin.

Maar dat betekent niet dat we anderen niet welkom heten, niet vriendelijk zouden zijn, of anderen zouden buitensluiten. Het betekent wel dat de grenzen en beperkingen van wat op emotioneel gebied goed voor ons is, door God gegeven zijn en dat we moeten leren om zo te leven en lief te hebben dat we die niet overschrijden. Als christenen behoren we de liefde van Christus altijd te delen met de anderen om ons heen en ook met degenen met wie we door de dag heen in contact komen. Wij zijn geroepen om een licht te zijn in een wereld die steeds donkerder wordt – maar we moeten wel leren om ervoor op te passen dat degenen die wij zo dichtbij laten komen, ons licht niet uitdoven door ons te ontmoedigen, of door conflicten en jaloezie.

Maar hoe ziet een gezonde vriendschap er dan uit? Ik geef een voorbeeld.

Een gezonde vriendschap wil het beste voor jou. Er is blijdschap als jij blij bent en rouw als jij in rouw bent. Een gezonde vriendschap vertoont veel eigenschappen van wat we lezen in 1 Korinthe 13:4-7. In de beste vriendschappen vind je geduld en vriendelijkheid; daar wordt het beste van je gedacht en niet het slechtste. In plaats van jaloezie op jouw promotie, of op je huwelijksaankondiging, wordt blijdschap en geluk met jou gedeeld. In zulke vriendschappen is geen egoïsme en geen behoefte om in het middelpunt te staan.

In deze vriendschappen is luisteren even belangrijk als praten. Je hebt de moed om elkaar de waarheid te zeggen omdat je dat uit liefde doet. In zulke vriendschappen schrik je er niet voor terug om elkaar te wijzen op potentiele gevaren die je bij elkaar ziet, en je houdt elkaar vast als je door stormen heengaat. Je zoekt het beste voor elkaar, ook als wat je zegt, op het eerste gezicht op het tegendeel lijkt. Dat je het beste voor elkaar zoekt, staat bovenaan.

In zulke bijzondere vriendschappen wil je ervoor gaan, je mouwen opstropen, en elkaar door zware periodes heen bidden.

Weliswaar is Jezus Christus onze allerbeste Vriend en Hij alleen kan onze diepste verlangens naar echte liefdevolle vriendschap vervullen, maar toch bid ik vandaag voor jou dat God je wil zegenen met een paar godvrezende vriendinnen, die jou op Jezus wijzen, die als er stormen komen voor je bidden, en die er in liefde voor je zijn – in goede en kwade dagen. En nu we het er toch over hebben, Ik bid dat jij ook zo’n vriendin kan zijn voor een paar anderen.

Love God greatly!