Genade?!

In deze laatste week van onze studie duiken we in een stukje van de Zaligsprekingen met zinnen die best ingewikkeld zijn. Woorden als gerechtigheid, smaad en vervolging komen er allemaal in voor. We lezen deze woorden niet alleen, we schrijven ze ook op, we memoriseren, we denken erover na en kauwen erop. Wat zeggen deze woorden in onze tijd, waarom sprak de Heere Jezus deze woorden, hoe zat dat in het Oude Testament en wat zeggen deze woorden mij vandaag?

 

In deze Stille Week komt het lijden van de Heere Jezus heel dichtbij en ik denk dat daar helemaal niets mis mee is. Op een bepaalde manier mogen wij dat binnen laten komen en mogen we bepaalde pijn voelen. In Israël ben ik in de hof van Getsemane geweest. Een klein stukje tuin waar de bomen al eeuwen oud zijn. Daar waar de Here Jezus bloed zweette, verraden werd met een kus, waar Hij bad en de beker moest drinken. We waren stil, we dachten na, we baden en voelden een stukje benauwing.  Als er Iemand vervolgd werd, verdrukking leed en gesmaad werd, was het de Heere Jezus wel, ook hier in de hof en deze hele week voorafgaand aan zijn sterven. En wat is er dan eigenlijk mooier dan dat wij precies deze week lezen over deze woorden? Ook om te zien hoe de Heere Jezus hiermee omging of op reageerde!

 

Ik weet zeker dat er vrouwen zijn die deze blog lezen en voorbeelden kunnen geven over vervolging of ongerechtigheid in hun eigen leven. Er is wat leed, smaad en er zijn dingen die oneerlijk zijn in ons leven. En als je dit niet of minder meemaakt in je eigen leven (dank de Heere daarvoor!) kennen we allemaal de verhalen en beelden van organisaties die, ver weg of dichterbij, strijden voor gerechtigheid in deze wereld. Strijden voor recht en gerechtigheid en zo een stem geven aan de roep van kinderen en vrouwen die, ergens op deze wereld, uitgebuit worden, slachtoffer zijn van slavernij of geweld. En als we ons daarin verdiepen of daar iets meer van lezen of horen, duizelt het ons van de grote aantallen en hoeveelheid ellende in deze wereld. Er is zoveel onrecht, waar moeten we beginnen? 

 

Misschien moeten we wel bij de woorden van Jezus zelf beginnen. Jezus was Zijn ‘werkzame leven’ net begonnen.  “En Hij zag de menigte en onderwees hen”. Hij was verzocht in de woestijn, Hij had leerlingen geroepen, Hij onderwees over het Koninkrijk, Hij had zieken genezen en grote groepen mensen volgden Hem. En toen Hij dat zag, begon de Heere Jezus Zijn preek. Een preek waarin Hij wilde laten zien dat het volgen van Hem en het geloven in God soms op de omgekeerde wereld lijkt. Dat Zijn principes anders zijn dan de principes van deze wereld waarin wij leven. 

Hij wil ons onderwijzen, maar laten wij ons ook onderwijzen door Hem? Stiekem geloof ik deze woorden van Heere Jezus wel. “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid” maar als ze mij overkomen en mij wordt kwaad aangedaan kan ik boos en verontwaardigd worden. Dan vind ik het lastig om deze woorden te geloven én in praktijk te brengen. 

En dat is precies wat we vandaag de dag kunnen leren van de woorden van Jezus, Hij wilde ons onderwijzen en vertellen dat als wij geloven en Hem willen volgen er dingen in ons leven anders zullen gaan dan we hopen en verwachten. Dat we bereid moeten zijn om iets te doen wat we juist niet zouden willen. We mogen geven wanneer anderen nemen, liefhebben wanneer anderen haten, helpen wanneer anderen misbruiken en Jezus zegt dan zelf “dat we ons daarin mogen verblijden en verheugen omdat ons loon in de hemel groot zal zijn”. 


We zijn niet de eersten die in deze wereld zullen lijden en zullen ook zeker niet de laatsten zijn. Als we denken aan de profeten zoals Daniel, Jeremia en Elia in het Oude Testament dan weten we dat ook zij geleden hebben, dat hen smaad is aangedaan, dat ze bang waren, het liever niet wilden en toch…. 

 

En toch…. kregen zij kracht om door te gaan, werd hun geloof versterkt en was God bij hen alle dagen van hun leven. En zij zijn ons voorbeeld om vol te houden!

Het lijden en de ongerechtigheid kwamen in de laatste dagen voor het sterven van de Heere Jezus tot een hoogtepunt. Hij werd vals beschuldigd, Hij werd in de steek gelaten, Hij werd verraden door een vriend, Hij werd gemarteld, het was een leger tegen Eén. Hij werd getergd maar hij sprak de volgende woorden: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”. Waarna hij ook nog verlaten werd door Zijn Vader.

 

En dat is de les van deze week, Gods genade is zo groot, voor jou en mij. Mag onze genade naar de anderen net zo groot zijn? En nee, dat is niet makkelijk of eenvoudig. En dat  wil ook niet zeggen dat we niet mogen strijden voor recht en gerechtigheid… juist wel, met de houding van Jezus, op onze knieën,  “want Hij is een veilige vesting” schrijft Jesaja. 

 

En daarmee kunnen we opstaan in deze wereld en hoeft alle ellende ons niet te overvallen of te verrassen. Wij weten het omdat de Heere Jezus ons dat heeft voorzegd. Hij roept ons op om ons te verheugen en verblijd te zijn, in de wetenschap dat ons loon in de hemel groot zal zijn. Daarover zegt de Heere zelf; “Zie Ik maak alles nieuw”! Wat een troost geeft dat voor vandaag. Daar getuigen we van met Pasen, Hij overwon de dood, Hij is teruggegaan naar Zijn Vader en komt terug om te richten met gerechtigheid! 

Halleluja!

 

Liefs,


Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente