Genade zal Regeren

Een van mijn beste vriendinnen is een regeltjesmens. Ze is dol op regels, richtlijnen en lijstjes, omdat die haar precies vertellen wat ze moet doen zodat het haar goed gaat. Ikzelf ben daarentegen nooit zo goed geweest met regels. Ik ben iemand die de gedachte van de wet wel volgt, maar de letter van de wet liever een beetje buigt. Ondanks verwoede pogingen om me aan de regels te houden, heb ik in mijn jeugd altijd het gevoel gehad dat ik nooit helemaal aan de regels kon voldoen en dat ze er waren om mij op de vingers te tikken wanneer ik ook maar een beetje over de schreef ging.

Neem even een moment om je te bedenken hoe het zou zijn geweest voor de regel-volgers en de regel-buigers in het Oude Testament, toen de wet aan Gods volk werd gegeven. Ik vraag me af hoeveel van hen zich met mij of met mijn regelvolgende vriendin zouden hebben geïdentificeerd. Ik vraag me af welke mensen ervoor in de rij stonden om hun leven op een weegschaal te leggen en welke mensen ervoor terugdeinsden, omdat ze zich maar al te goed beseften dat die weegschaal nooit hun kant op zou buigen.

De waarheid is dat zowel ik als mijn vriendin gelijk hebben wat betreft de wet. Mijn regel-volgende vriendin heeft gelijk als ze zegt dat wetten, en Gods wet in het bijzonder, heilig zijn en uiteindelijk bedoeld zijn om ons ten goede te komen en te doen opbloeien. Toch heb ook ik gelijk wanneer ik overweldigd word door het besef dat ik mij in werkelijkheid nooit volmaakt aan elk woord van de wet kan houden – hoe hard ik het ook probeer! Hebreeën 10 leert ons dat de wet, hoewel zeer krachtig en goed, niet de macht heeft om ons te redden. Daarom hebben we iets, of iemand, nodig die groter is dan de wet.

Tot nu toe hebben we in Hebreeën kunnen lezen dat Jezus, onze Hogepriester, beter is. Hij is hoger dan de engelen (Hebr. 1), groter dan Mozes (Hebr. 3) en meer dan Jozua en Aäron (Hebr. 4). Voor de oorspronkelijke lezers van de brief aan de Hebreeën betekende dit dat Jezus meer was dan alles waar zij ontzag voor hadden. Nu, in Hebreeën 10, wil de schrijver hen laten weten dat de wet – datgene waar zij hun leven aan afmeten en op afstemmen – hen niet kan redden.

Maar Jezus kan dat wel.

Omdat Jezus groter is dan de wet.

De wet is krachtig, maar Hebreeën 10 toont ons dat het slechts een voorafschaduwing is van het goede wat nog komen moet. De wet heeft de macht om ons te wijzen op een wereld vol van goedheid en orde. In de wet worden de weduwen, de wezen en de bijwoners beschermd. De wet is zo opgesteld om ervoor te zorgen dat er rechtvaardigheid is voor alle mensen en zij tot volle bloei kunnen komen. Maar kijk nou eens om je heen. Herken je dat in de wereld waar je in leeft? Helemaal niet! De wet toont ons slechts een glimp van deze dingen, maar Christus biedt redding en verlossing voor de hele mensheid.

Romeinen 5 zegt: “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Ik vind het prachtig hoe Romeinen 5 zegt dat “de genade zal regeren”. Vanwege Jezus’ rechtvaardigheid, vanwege Zijn offer aan het kruis, zullen wij eenmaal leven in een wereld waar die dingen waar de wet slechts een voorafschaduwing van is, onze volmaakte werkelijkheid zullen zijn. Omdat Jezus groter is dan alle dingen, zal op een dag de genade regeren.

Openbaring 21 beschrijft deze genade als een wereld zonder tranen en zonder droefheid. Er zal geen dood en verderf meer zijn. Gerechtigheid en goedheid en vriendelijkheid zullen heersen en zonde en lijden zullen niet meer bestaan.

Aan het eind van ons Bijbelgedeelte van vandaag lezen we:

‘Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. ‘ – Hebreeën 10:14-18

Daarom, lieve zus, of je de wet nu bemoedigend of verdrukkend vindt, denk er vandaag aan dat de wet geen verlossende genade geeft. Alleen Jezus Christus kan genade geven die ons van onze zonden verlost. Hij alleen kan ons heilig maken. Kijk naar Hem, de Bewerker en Voleinder van ons geloof, en Hij zal ons tonen hoe wij moeten leven tot op de dag dat Hij terugkomt en genade zal regeren.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente