Geloof in Hem

In Nigeria is er steeds meer angst en bezorgdheid. De prijzen van goederen en diensten schieten omhoog en mensen verliezen alle hoop. Je ziet hoe bang de mensen zijn.

Ik vraag me dan af: is dit alles? Is dit wat de duivel probeert te doen? Zorgt hij ervoor dat we zo vol zijn van angst en zorgen dat we onze ogen afwenden van God en Zijn kracht? Denken we nu ineens allemaal dat de kracht van COVID-19 groter is dan die van de Schepper van hemel en aarde? Betekent dit het einde van het geloof van mensen? Is dit wat ons kapotmaakt?

In Numeri 11:23 vraagt God aan Mozes: “Is de hand van de HEERE te kort? Nu zult u zien of Mijn woord werkelijkheid voor u zal worden, of niet.”

Ik geloof dat dit ook de vraag is die God nu aan Zijn kinderen stelt: Is mijn arm te kort om jou en anderen te redden? Zijn de statistieken ineens krachtiger en machtiger dan Mijn Woord?

Wat zegt God over jouw leven? Nu is de tijd om in Hem te geloven. Nu is de tijd om Zijn Woord te lezen en je vast te houden aan Zijn beloftes. Nu is de tijd om mensen te vertellen over Gods trouw en liefde, niet om angst te verspreiden. Nu is het van belang dat Gods kinderen aan de wereld vertellen van Wie zij zijn en in Wie zij geloven.

Ik bid dat je vasthoudt aan je geloof. In Jezus’ naam, amen.

Ebos Aifuobhokhan,

Love God Greatly Hausa and auteur voor Love God Greatly – Nigeria