Gekozen

In de Bijbeltekst van vandaag krijgen we een antwoord op een van de vragen die frequent voorbijkomt in het evangelie van Markus: ‘Wie is Jezus?’ Toen Jezus huiswaarts keerde nadat Hij Zijn twaalf discipelen had gekozen, kwamen de rechtsgeleerden samen om daar een antwoord op te geven door te beweren dat Jezus gewoonweg een man was die bezeten was door demonen. In Zijn eigen geboorteplaats, omringd door mensen die Hem hadden moeten kennen, werd er aan Jezus getwijfeld en werd Hij uitgedaagd, terwijl het juist de door Hem uitgedreven demonen waren die Hem kenden en Hem de Zoon van God hadden genoemd.

Ik ben al veertien jaar getrouwd met mijn jeugdliefde en gedurende de twintig jaar dat wij nu samen zijn, heeft hij mij zien veranderen, groeien, rijpen, falen, slagen. Hij heeft me ook mijn grijze haar zien accepteren. Hij heeft meer in mij gezien dan ik had gehoopt en als er iemand weet wie ik ben – wie ik echt ben – dan is hij het.

Hij is het ook, die weet hoe moeilijk het is wanneer ik bij familie of vrienden ben die mij nog steeds zien alsof het vijftien jaar geleden was. Hun waarneming van de persoon die ik ben – mijn motivaties, talenten, waar ik van houd en niet van houd en zelfs mijn persoonlijkheid – worden bepaald door de realiteit van wie ik WAS, niet wie ik nu ben.

Degenen die zich rond Jezus verzamelden, zullen misschien wel van Hem geweten hebben – maar ze kenden Hem niet. Zij zagen wat ze wilden zien; een realiteit en een waarneming die verblind werd door angst. Angst voor wat ze niet konden verklaren en angst voor wat ze mogelijk zouden kunnen verliezen – controle, macht en comfort.

Wie is Jezus? Hij is een genezer, verlosser, vriend, onderwijzer, prediker, Zoon van God en Mensenzoon. Hij is de grootste gift en het eeuwigdurend verbond. Hij is het, Die naar jou en mij kijkt en alles ziet wat wij geweest zijn en alles wat we zullen zijn en zegt: ‘Ik kies jou als Mijn familie.’

“En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.” Markus 3:34-35

In een menigte mensen zag Jezus familie.

Kom dichter bij Jezus. Grijp je kans om je plek in te nemen, om in de kring aan de voeten van onze Verlosser te gaan zitten, en laat je hart het uitroepen dat je hier welkom bent. Wanneer je je ongezien of onbegrepen voelt, ziet Hij je. En hoe dichter bij je bij Hem komt, hoe meer je over Hem leert en over Hem gelooft. Je zult ontdekken wie Jezus is: de Ene die niet alleen kwam als onze Verlosser, maar de Ene die ons de Zijne noemt.

Leesplan week 2:

Uitdaging week 2:

Wat is de overeenkomst tussen de gebeurtenis in Markus 4:35-41 en de storm uit Jona 1? Lees ook Mattheüs 12:38-42. Welke andere overeenkomsten zie je tussen de geschiedenis van Jona en het leven van Jezus?

Weekvers week 2:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente