Gehoorzame liefde

Ooit was ik opstandig.

Koppig.

Hardnekkig.

Ongehoorzaam.

Mijn rebelse karakter was één van de eerste dingen die God aanpakte nadat ik Zijn gave van verlossing had aangenomen. Daar had Hij heel wat aan te veranderen! Na jarenlang bewust ongehoorzaam te zijn geweest, werd ik door Gods genade ertoe gebracht Hem toegewijd te zijn en Hem te dienen en te gehoorzamen. 

Het leven van een gelovige neemt na het moment van bekering een andere wending en keert zich naar God. Gehoorzaamheid aan God is het kenmerk van een vernieuwd heilig leven. 

Onze gehoorzaamheid toont de mensen aan Wie wij trouw zijn. Wanneer we God verkiezen boven onze eigen zelfzuchtige verlangens tonen wij dat we Hem boven alles liefhebben, zelfs boven onszelf. 

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. – 1 Joh. 2:3-4

Als kersverse gelovige was ik volledig aan God toegewijd. Het was mijn passie en mijn missie om Hem te gehoorzamen. Na een tijdje begon ik mijn gehoorzaamheid echter te zien als mijn manier om Gods goedkeuring en goedgunstigheid te verdienen. 

Wanneer ik een collega onjuist bejegende of iets negatiefs over een ander zei, voelde ik mij meteen ontzettend schuldig. Ik dacht dat ik op het punt stond Gods liefde weer te verliezen. Op de één of andere manier gehoorzaamde ik God niet langer uit liefde, maar uit angst en uit een gevoel van verplichting.  

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last… — 1 Joh. 5:3

Het is belangrijk om goed op de woordvolgorde te letten in deze tekst. Eerst komt Gods liefde, daarna volgt pas onze gehoorzaamheid. 

Onze gehoorzaamheid is niet de bron van geloof en liefde. Efeze 2:8-9 zegt ons dat het geloof een gave van God is. 1 Joh. 4:19 zegt ons dat wij God alleen liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

Daarom moet onze gehoorzaamheid altijd het gevolg zijn van Gods liefde, niet een betaalmiddel om Zijn liefde te verkrijgen. 

Wat gebeurt er dan wanneer wij tekortschieten? 

Gelukkig wist God al van eeuwigheid af dat wij tekort zouden schieten. Daarom heeft Hij ons Zijn Zoon Jezus gegeven. Jezus deed wat wij niet konden. Jezus bleef volmaakt en volledig gehoorzaam aan Gods gezag, zelfs tot aan het kruis. 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. – 1 Joh. 2:5-6

Wanneer we God en Zijn Woord niet gehoorzamen mogen we toch vrijmoedig en zonder schaamte tot Gods genadetroon rennen en ons aan Zijn voeten werpen. We mogen eerlijk en nederig belijden dat wij het moeilijk vinden Hem te gehoorzamen. Na onze nederige belijdenis en berouw mogen wij op God vertrouwen. We mogen opnieuw Hem volgen, wetende dat Hij ons liefheeft, wetende dat God Zijn genade en vergeving al over ons heeft uitgegoten, wetende dat Hij ons heeft vergeven, hersteld en vernieuwd. 

Terwijl ik steeds meer groeide in mijn christelijke levenswandel, veranderde mijn hele leven toen ik begon te beseffen dat Gods liefde onbegrijpelijk en onuitputtelijk is en dat Hij mij zelfs liefheeft wanneer ik ongehoorzaam ben. Deze genadige liefde maakte dat ik ervoor koos Hem te volgen, Hem te dienen en Hem te gehoorzamen, terwijl ik wist dat het niet hoefde. Gehoorzaamheid aan God werd mijn manier om Hem te aanbidden voor Zijn grote liefde voor mij.

Wanneer wij tekortschieten voor God, mogen we niet vergeten dat onze verlossing nooit gebaseerd was op ons gedrag of onze mate van gehoorzaamheid. We mogen weten dat onze relatie tot God vaststaat en onveranderlijk is. We mogen weten dat God ons volkomen liefheeft en behagen in ons heeft. 

Wij mogen zeker zijn van Zijn liefde, en Hem keer op keer gehoorzaam volgen. 

Op welke punten moet jij misschien meer meewerken met het werk van de Heilige Geest in jouw leven om gedisciplineerder te worden en gehoorzamer aan God? Wat kunnen wij voor jou bidden?

Ik wens je vrede en genade toe,

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente