Geestelijke volwassenheid

‘Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God.’ – Hebreeën 6:1

Sommige dingen zijn super schattig om naar te kijken. Een peuter die voor het eerst spaghetti probeert te eten, waarbij er uiteindelijk meer op zijn gezicht (of op de vloer) terecht komt dan in zijn mond. Of een jong kind dat het alfabet opzegt. Maar als we een volwassene die dingen zien doen, is het lang zo schattig niet. Het wordt zelfs een beetje ongemakkelijk.

In ons leven was er een moment waarop het voor ons acceptabel was om niet te weten hoe we bepaalde dingen moesten doen. Daar was begrip voor en er was genade voor ons in dat seizoen om nieuwe dingen te leren, om grip te krijgen op basale dingen van het leven en om een beetje te wiebelig te staan in onze groei.

Op enig moment op die levensweg was het nodig dat er een bepaalde volwassenheid kwam, een verantwoordelijkheid om af te stappen van de elementaire zaken en grip te krijgen op de diepere dingen die God wil dat wij leren en ontdekken en waar we in moeten gaan groeien.

God wil dat wij, als gelovigen in Christus, volwassen worden en dit gaat verder dan de dingen die we leerden toen we net christenen werden, of we toen 5 jaar waren of 50 jaar.

God maakt zich niet druk om het feit dat we dingen de eerste keer niet altijd goed doen. Hij heeft geduld met ons en verheugt Zich en juicht met ons mee wanneer we aan het leren zijn en geestelijk groeien. Hij weet dat wij misschien wel in een ander tempo leren dan anderen en Hij heeft de Heilige Geest gestuurd om ons in alle dingen te onderwijzen en te leiden. De Heilige Geest openbaart ons Zijn Woord en dan vindt er volwassenwording en groei in ons plaats.

Er is zoveel wat God ons wil leren, zoveel dingen waarin Hij met ons wil samenwerken, om Zijn kerk te bouwen, om de verlorenen te bereiken, om onze relatie met Hem te verdiepen. Een van de dingen waartegen we ons moeten wapenen, is de verleiding om in onze comfortzone te blijven en niet dóór te groeien, voorbij de basis.

Er is een geestelijke discipline waarin we ons moeten blijven oefenen, die ons hart en onze geest levend houdt en ons ontvankelijk houdt voor Zijn stem. Wanneer we de basisdingen die Hij ons leerde in praktijk gaan brengen, geeft dit Hem de gelegenheid om meer gewichtige zaken aan ons te openbaren – geestelijk vast voedsel, in plaats van alleen maar melk, dat ervoor zal zorgen dat wij van binnenuit versterkt zullen gaan worden en toegerust zullen worden om te doen waartoe Hij ons roept.

De waarheid is, dat God zoveel meer voor ons heeft om te doen. We leven in een tijd zoals de aarde die nooit gekend heeft en we hebben een onderscheidingsvermogen en een wijsheid nodig die we nooit eerder gehad hebben. God zoekt naar hen die enige geestelijke kracht hebben, die Gods woord kunnen verdragen met vaardigheid, wijsheid en liefde. Maar dat vergt oefening. Er is volwassenheid voor nodig.

Laten we volwassen worden in ons begrip. Laten we groeien in de dingen van God en laat onze oren niet zo dicht zitten dat ze Zijn stem, Zijn waarheid niet zouden kunnen horen. De dagen waarin we leven zijn kostbaar. Het is er nu de tijd niet voor om toe te staan dat we in onze geestelijke kracht verslappen.

God zoekt naar sterke en gezonde gelovigen, zoals jij en ik, ‘zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God’ (Kolossenzen 1:10).

Laten we doorgroeien: laten we van beginnende geestelijke volwassenheid uitgroeien tot een sterke, vruchtdragende gelovige. Niet alleen maar ten bate van ons en onze groei, maar ook voor de mensen overal om ons heen die naar hoop en waarheid zoeken, die alleen gevonden kan worden in Jezus en in het Woord van God.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente