Christus’ zegen

Mijn dochter heeft een heel speciaal vermogen om in tien minuten en duizend woorden een verhaal te vertellen terwijl het mij lukt in één zin en minder dan een minuut. Je zou aannemen dat ze die vaardigheid had geërfd van de schrijver in de familie, maar nee – het is een geschenk van mijn man die van een ‘ja of nee’-vraag een leerzaam moment van twintig minuten kan maken.

Ik ben dol op een lijst met opsommingstekens, een duidelijk antwoord en het moet zeker niet te wollig zijn, wat zou kunnen verklaren waarom ik verschillende vertalingen las en ten minste één commentaar nodig had om echt dieper te graven in het Schriftgedeelte van vandaag. Ik heb het gevoel dat ik lang niet de enige ben die dit herkent bij het lezen van de Bijbel. De apostel Paulus is beslist niet zuinig met zijn woorden!

Sterker nog, merkte een van die commentaren die ik las op, de Efezebrief van Paulus in het originele Grieks gaat in meer dan 200 woorden non-stop van vers 3 naar 14! Het is de langste enkele zin in het Nieuwe Testament (Layman’s New Testament Bible Commentary). De prachtige doxologie (een korte lofzang) herinnert de lezers eraan om niet alleen hun focus op God te houden, maar ook op alles wat voor ons is gedaan.

Voordat de tijd begon, koos God de Vader ons uit en ontwikkelde Hij een plan voor onze redding, een plan voortgekomen uit liefde, dat alleen kon worden verwezenlijkt door het offer van Jezus Christus, Zijn Zoon. Toen jij en ik in Christus geloofden, werden we apart gezet en kwam ons hart beschikbaar voor de Heilige Geest om Gods wijsheid en inzicht aan ons te openbaren.

Paulus herinnert ons aan Gods belofte in dit openingsgedeelte van Efeziërs: absolute en volledige bevrijding van Zijn volk van alle gevolgen van de zonde. Als we Christus als onze Heiland aanvaarden, ontvangen we verlossing, vergeving, genade, liefde en een eeuwig thuis bij God de Vader die ervoor koos ons te adopteren. Jij en ik maken deel uit van Gods ongelooflijke plan, ontvangen de meest verbazingwekkende erfenis, en zijn daar doelbewust voor gekozen.

“In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.”  Efeze 1: 11-12 HSV

“Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goedvindt. Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren.” Efeziërs 1: 11-12 HTB

De zegen van Christus Is altijd de manier geweest waarop God Zijn verbondsbelofte vervulde. Het is niet alleen goed nieuws, maar het beste nieuws! Het is het soort nieuws dat je niet voor jezelf kunt houden maar dat je van de daken wilt schreeuwen. Het evangelie is levensveranderend, hoopgevend, betrouwbaar en voor iedereen beschikbaar nieuws over het grootste geschenk dat we ooit zullen ontvangen!

Als ik denk aan de mensen in mijn leven die niet weten wat voor soort overdadige liefde God in hun leven wil laten stromen, kan ik de passie van Paulus gaan begrijpen. Hoe zouden we dit geschenk ooit voor onszelf kunnen houden?

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente