Ervoor gemaakt

Soms zeg ik wel eens voor de grap: als ik geen relatie met God had gehad, zou ik best in een huis kunnen wonen met grote, hoge muren eromheen. Ik zou ook niemand binnenlaten.

Je raadt het al: ik ben introvert. 

Ik kwam in mijn late tienerjaren tot geloof. Daarom staat het verschil tussen mijn leven en vriendschappen ‘voor’ en ‘na’ Christus in mijn geheugen gegrift.  Het is behoorlijk duidelijk is.

Al mijn relaties ‘ervoor’ gingen over mijzelf en ik was nooit tevreden. En het waren er nooit genoeg.

Bijna al mijn vriendschappen ‘erna’ worden gekenmerkt door mijn eigen relatie met God, door dienstbaarheid, offer en liefde. Let wel, niets van dit alles komt uit alleen mezelf, maar komt van de Schepper van relaties, namelijk God.

Bij God draait het allemaal om relatie. Helemaal in begin – zelfs voordat de aarde was geschapen, gevuld en gevormd werd en leven kreeg – was God verbonden in een eenheid. In Genesis 1:2 staat: “De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde over het water.” In Johannes 1:1 staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

God bestaat en functioneert in en vanuit gemeenschap – Hij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Toen Hij de aarde schiep en op de zesde dag de mens maakte, zei Hij: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…” (Genesis 1:26). Laten wij.

Gelukkig sloot God Zijn hemelse koninkrijk niet af met hoge, dikke muren die iedereen buitensloten. Gelukkig was het niet zo dat Hij best tevreden was om alleen te zijn. Ik ben naar Zijn beeld gemaakt, maar gelukkig lijkt God totaal niet op mij.

De Heer weet hoe fijn het is om verbonden te zijn met anderen en omdat Hij liefdevol en genadig is, wil Hij niet dat wij geïsoleerd leven en alleen zijn.

Maar vriendschap kan zo moeilijk zijn!

Lieve vrouw, ik weet het. Je bent eerder gekwetst en nu aarzel je om je weer kwetsbaar op te stellen.

Soms voelt het alsof we nooit meer iemand kunnen vertrouwen, dus houden we afstand. We vinden het idee van hechte vriendschappen aantrekkelijk; dus we gaan naar de kerk en volgen christelijke cursussen, we zitten in Bijbelkringen. Maar de waarheid is dat we nooit echt in vriendschap investeren, met al onze goede en slechte eigenschappen.

Maar het is het waard.

Mijn hemel, het is het waard. 

Weet je waarom?

Omdat jij en ik hiervoor gemaakt zijn.

Zelfs als het op dit moment als een onmogelijkheid voelt, kunnen we ons openstellen voor ware, leven gevende vriendschap. Wat duurt deze pandemie lang hè, met online kerkdiensten en een leven dat anders is dan hiervoor. Misschien voelt het alsof je geen energie meer over hebt om nog ergens in te investeren, omdat ‘s ochtends je bed uit komen al een taak op zich is.

Ik wil je eraan herinneren en je vandaag bemoedigen: jij kunt dit. 

Je hebt alles al wat je nodig hebt in en door onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.

Als wij in onze eigen persoonlijke relatie met God investeren, worden we herinnerd aan Zijn karakter en gaan we dit automatisch met anderen delen.

In 1 Johannes 1:3 staat: “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.”

Jij, zus, jij hebt gezien en gehoord. Jij hebt geproefd en gezien dat de Heer goed is en jij hebt een ongelooflijke getuigenis van Zijn trouw en verlossing.

We worden opgeroepen om dit aan anderen te verkondigen – om met anderen te delen en hen te wijzen naar Christus, zodat ook zij die gemeenschap met Hem kunnen ervaren. En te midden van dit alles moeten wij ook met elkaar die gemeenschap hebben.

Wat dienen we een magnifieke, zorgzame God! Een God Die zegt dat het niet goed is dat we alleen zijn en Die in ons DNA een behoefte aan vriendschap stopt, opdat we Zijn beeld kunnen dragen.

Laten we Hem vandaag prijzen vanwege Zijn Zoon Jezus Christus in wie wij de perfecte vriend hebben. Jezus noemt ons Zijn vrienden en Hij leeft ons voor hoe je een vriend voor een ander kunt zijn.

Wat kun jij deze week doen om Jezus in vriendschap te imiteren? 

Laten we onszelf erop toeleggen om wat meer uit onze schulp te kruipen als we samen studeren; laten we onszelf bij anderen kwetsbaar opstellen in gebed, vriendschap onderhouden en God uitnodigen om Zijn werk te doen terwijl we Hem trouw volgen.

 

Uitdaging:

Op welke manier tonen de vrienden van de verlamde man hun grote vriendschap? Hoe tonen zij ons het belang van gemeenschap? Wat kan jij deze week voor je vrienden doen om zulke toewijding aan hen te tonen? 

Leesplan week 1:

Weekvers week 1: