En na alles gedaan te hebben… standhouden!

Ik ben moeder van drie jongens.

Toen zij nog klein waren leek het niets uit te maken hoe vaak ik ze ook vermaande om aardig en meelevend te zijn: altijd wisten ze mij op één of andere manier er aan te herinneren dat God ze ALLEMAAL als jongens had geschapen. In hun belevingswereld veranderde een stok in een zwaard. Pannendeksels werden schilden. En ze hoefden ook van niemand te leren om van die afschuwelijke geluiden te maken. Het leek wel of ze daarmee geboren waren.

En al zijn die kleintjes nu uitgegroeid tot volslagen tieners (echt, moeders, de tijd vliegt) toch veranderen bepaalde dingen nooit.

Het ging altijd om hetzelfde. Er was een donkere en een lichte kant. Goed tegenover kwaad. En als ik geluk had – dan brak op een goede avond echte heldhaftigheid door; dan redden zij hun kleine zusje van de slechteriken. Ze leken ook nooit gebrek te hebben aan fantasieverhalen die ze uitspeelden. Al waren de slechteriken de vorige avond verslagen, toch moest er onvermijdelijk opnieuw gestreden worden. Maar hoe dan ook, ze waren er klaar voor. Ze wisten dat er gevochten zou worden, maar ze stonden van te voren al klaar, vastberaden om stand te houden. En wat gebeurde er altijd?

De goeden wonnen altijd                                    

In de Efeze brief worden we gewezen op een andere strijd die in het hier en nu woedt. Maar dat is geen fantasiegevecht met stokken als zwaard en pannendeksels als schild. Het is een zeer reële strijd tussen goed en kwaad, en Satan gebruikt zijn wapens maar al te listig om te verleiden, te verzoeken, te liegen en brullend binnen te dringen in wat ons het meest heilig is om te proberen onze bediening te verslinden.

Hij weet ons zo ontzettend sluw af te leiden dat wij nalaten om onze dagelijkse geestelijke wapenrusting aan te doen. Hij maakt ons wijs dat we te zwak zijn voor de strijd. Hij stuurt onze gedachten in de war en brengt ons ertoe om ons leven te vergelijken met dat van anderen, zodat we ontevreden worden, veel te afhankelijk worden van ons gevoel, en verlangen naar goedkeuring van mensen, ook als we daarvoor een compromis moeten sluiten of zelfs in strijd raken met datgene waarop ons vertrouwen en onze waarde gebaseerd is. Hij vindt uit waar wij onzeker, angstig, en overbezorgd zijn (en oh, reken maar dat hij dat weet) en hij probeert ons te verslaan waar we kwetsbaar zijn.

Efeze 6 maakt ons ervan bewust dat als het om Satan gaat, we niet van de zijlijn kunnen toekijken naar de strijd.

Dames, het is tijd om jezelf klaar te maken voor de strijd – te bedenken aan welke kant we staan, en ons vervolgens met verstand voor te bereiden op de strijd.

Laten we tonen aan Satan, dat we, gewapend met de kracht van Christus, sterk zijn en vastberaden en gefocust, en dat we, waar nodig,  paraat staan.

Aan wat voor praktische zekerheden kun je je vasthouden in de strijd als kind van de Krijgsman Koning Jezus?

  • Bedenk dat jouw overwinning al door Christus is veiliggesteld! (1 Korinthe 15:57)
  • De dood is overwonnen, en geen macht van de hel kan jou rukken uit Jezus’ hand.
  • Bedenk dat de kracht die Jezus uit de dood opwekte ook in jou leeft! (Romeinen 8:11) In jouw zwakheid is Hij sterk. (2 Korinthe 12:9-11). Niets wat jou vandaag overkomt is te moeilijk voor God. (Jeremia 32:17)
  • Weersta de duivel en hij ZAL van je wegvluchten (Jakobus 4:7). Doorzie zijn tactiek, weerspreek zijn leugens, wend je af van de zonde, en zeg tegen Satan dat hij achter je moet verdwijnen, omdat het bloed jou bedekt en omdat je in deze tegenwoordige tijd een wedloop hebt te volbrengen.
  • Er kunnen vurige pijlen komen, maar ze kunnen jou niet vernietigen.  “Wij zijn in druk, maar niet in het nauw gebracht, om raad verlegen, maar niet radeloos, vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet te gronde gericht.” (2 Korinthe 4:8)

Wij hoeven niet bij verrassing gepakt te worden. We kunnen klaar staan. We weten dat er strijd zal zijn, maar we kunnen ervoor kiezen om doelgericht en vastberaden de strijd aan te gaan.  Met de kracht van God aan onze zijde KUNNEN we stand houden. En die strijd dan?

Wij weten door WIE die al gewonnen is.

Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden – Efeze 6:13)

Aan Zijn voeten,

Zeg eens: Op welk terrein van jouw leven moet jij je wapenen, je schrap zetten, en besluiten om in sterk geloof STAND TE HOUDEN?

Uitdaging week 6:

Als je terugkijkt op deze studie, zet je dan op dit moment in voor een verandering in je leven, die je zal helpen in je strijd tegen angst en zorgen. Schrijf dat in je dagboek om je te helpen er telkens rekenschap van te geven. Laten we Gods woord werkzaam maken in ons leven …  niet alleen door Zijn waarheid te lezen, maar door Zijn waarheid te LEVEN!!!

Leesplan:

Een vers om uit je hoofd te leren: 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente