Elke stap

En Hij maakte uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen, en Hij heeft de hun tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied. – Handelingen 17:26

Het was geen toeval dat Paulus Athene bezocht. Hij was daar met een doel en een missie.

Voordat ik 21 werd, had ik nog maar in twee verschillende huizen gewoond en op drie verschillende scholen gezeten, inclusief de hogeschool. We verhuisden niet vaak en in de jaren dat ik thuis woonde ben ik voor het grootste deel in dezelfde kerkgemeente opgegroeid. Nadat ik op de hogeschool was afgestudeerd woonde ik in mijn twintiger en dertiger jaren in Phoenix, AZ en Nashville, TN, voordat ik naar Montana verhuisde. Voor elke stad waar ik heb gewoond had de Heer een plan. Soms krijg ik het gevoel dat ik hier in Montana in the middle of nowhere zit, maar ik weet dat er ook hier een plan en een doel is met mijn leven.

Ons leven wordt niet bepaald door toeval of geluk en er is niets in ons bestaan waar God niet van afweet. God heeft bewezen dat Hij tot in ongelooflijk kleine details op de hoogte is, en dat zien we ook als we overal in de Bijbel de bladzijdenlange geslachtsregisters lezen. In Genesis 10 lezen we een opsomming van Noachs zonen, hun zonen, en daarvan de zonen, zodat we inzicht krijgen in hoe Hij inderdaad zorgde dat de volken zich na de zondvloed over de aarde verspreidden.

De stappen die wij in ons leven doen worden door de Heer bewerkt. Zoals Paulus naar Athene werd geleid, plaatst Hij ook ons met een bedoeling in een stad, een buurt en een werkkring. Paulus nam de tijd om rond te kijken en zijn omgeving te leren kennen voordat hij begon te prediken. Ik ben echt blij met deze aanwijzing. Het is zo mooi om dat te doen, als we onze dagelijkse taak gaan vervullen, waar onze roeping ook is. Het is zo belangrijk om de tijd te nemen en te kijken wat er nodig is, om te herkennen waar gebrokenheid of verkeerde leer is, en dan vrijmoedig en vol liefde de waarheid te zeggen.

Ons geloof moet zichtbaar zijn. De relatie die de Heer met ons wil hebben, vraagt zowel persoonlijke vroomheid als openlijke verering van God. Wat je lief is, daar praat je over. Hoe snel en enthousiast geef jij antwoord als iemand jou vraagt om een favoriet restaurant aan te bevelen? Trek je je dan terug en raak je in verlegenheid? Of geef je enthousiast de naam van jouw favoriete restaurant en leg je vervolgens uit wat daar volgens jou de lekkerste menu’s zijn? Van nature praten we graag over dingen waar we dol op zijn.

Wij zijn influencers voor Gods koninkrijk en waar we ons bevinden, daar vindt ook onze bediening plaats.

Ook als je je alleen voelt, zoals Paulus zich misschien voelde toen hij moest wachten op Silas en Timotheüs, kan je toch van betekenis zijn. We moeten om ons heen kijken en “een rondje door de buurt” doen en ervan overtuigd zijn dat, zolang wij ademhalen, er voor ons door God gegeven kansen zijn om de mensen om ons heen tot zegen te zijn met Zijn woord.

Veel kracht en moed voor vandaag!