Een zuiver geweten

Niets stoort me meer dan een bezwaard geweten. Het kan voorkomen dat ik in slaap val of het maakt me midden in de nacht wakker. Dat kolkende, ziekelijke gevoel van mijn geweten. Het vertelt me ​​vaak dat de relatie met een ander beschadigd is. Soms door kleine triviale dingen, bijvoorbeeld als ik eerst spreek en dan pas nadenk als ik een praatje maak. Andere keren kan het ernstiger zijn, zoals toen ik bewust iets zei om een ​​ander te kwetsen, of wanneer ik ervoor koos Christus te verloochenen, hetzij in woorden, hetzij door mijn mond te houden.

Ik hou van de beschrijving in 1 Samuël 24: 6, “En het gebeurde daarna dat het hart van David in hem bonsde, omdat hij die punt van de mantel van Saul afgesneden had.” Dit is ook mijn ervaring geweest – mijn geweten stoort me! Het is een goede zaak omdat God me aanspoort tot actie. Als ik kan bidden, handelen en het probleem op kan lossen, herstelt de Heer mijn vreugde in Hem. Maar er zijn momenten waarop een oplossing niet mogelijk is. Daar heb ik moeite mee. Als je hebt gedaan wat je kunt om vrede te sluiten, komt er een moment dat je de vergeving van de Heer moet zoeken en het bij Hem moet laten, heb ik geleerd. Zoals Romeinen 12:18 zegt: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.”

Paulus spreekt in dit hoofdstuk over een zuiver geweten en wel op twee vlakken:

  •   Voor God
  •   Voor anderen

Paulus wist dat zijn relatie met God niet gebaseerd was op zijn eigen goedheid en daden, maar op God, die tussenbeide was gekomen door Christus’ dood en opstanding, om Paulus te redden. Paulus begreep echter ook dat het belangrijk was hoe hij leefde en handelde. Paulus waarschuwde Timotheüs hiervoor in 1 Timoteüs 1:19 door te zeggen: “En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.” Dit is zowel een aanmoediging als een waarschuwing voor ons allemaal.

Wat betekent het om met een goed geweten ten opzichte van anderen te leven? Het is meer dan proberen om goed te leven en goed te zijn voor anderen. Paulus’ hoop was op God – hij wist dat de toekomst veilig was – dat er een opstanding zou zijn. De dood is niet het einde. Paulus wilde door zijn leven en woorden ervoor zorgen dat de mensen om hem heen de gelegenheid kregen om van de Here Jezus te horen en Hem te leren kennen.

We zien hier een voorbeeld van toen Paulus met Felix en zijn vrouw Drusilla sprak. Felix had de macht om Paulus die onterecht werd vastgehouden, vrij te laten, zoals opgemerkt door de commandant die Paul naar Felix stuurde. ‘Het bleek mij dat hij beschuldigd werd in verband met geschilpunten inzake hun wet, maar dat er geen beschuldiging tegen hem was die de dood of gevangenschap verdiende.’ (Handelingen 23:29).

Paulus moest een keuze maken: de waarheid over Christus spreken of zijn vrijlating zoeken door smeergeld te betalen. Paulus was niet bang voor de gevolgen en sprak de waarheid over Christus. Zijn woorden veroorzaakten zelfs dat Felix bang werd toen Paulus rechtstreeks sprak over de zondigheid van zijn relatie met Drusilla, die zijn derde vrouw was geworden nadat hij haar had aangemoedigd om van haar man te scheiden om met hem te trouwen.

Twee jaar lang spraken Felix en Paulus regelmatig. Je zou verwachten dat Felix na al die tijd, toen hij van baan veranderde, de oneerlijke gevangenisstraf van Paulus zou beëindigen. Maar in plaats daarvan bewees hij de joden een gunst en liet hem in de gevangenis achter voor de volgende gouverneur. Het leven is niet altijd eerlijk. Paul had gedaan wat juist was, hij had geen steekpenningen betaald en had zijn tijd gegeven om getuigenis te geven aan Felix. Felix had geïnteresseerd geleken, maar bleef uiteindelijk onberoerd.

Door het juiste te doen, krijgen we niet altijd het resultaat dat we willen. We zijn geroepen om God trouw te zijn, ongeacht de uitkomst, om ons geweten met God en anderen zuiver te houden. De hoop – de zekere toekomst – die we in God hebben, zou ons dagelijks leven moeten veranderen, omdat we ons minder zorgen maken over de dingen die belangrijk zijn voor de wereld en meer nadenken over wat eeuwig zal duren. Zoals de zendeling Jim Elliot schreef: ‘Hij is geen dwaas als hij opgeeft wat hij niet kan behouden, om te verkrijgen wat hij niet kan verliezen.’

  • Heb je een zuiver geweten voor God? Zo niet, praat er dan met Hem over. Zoek en ontvang Zijn vergeving.
  • Heb je een zuiver geweten tegenover anderen? Als iemand in je opkomt en je weet dat je tegenover hem of haar geen goed geweten hebt, praat er dan met God over. Bedenk welke actie nodig is. Probeer het op te lossen voor zover je het in de hand hebt.
  • Wijs je in je leven en je woorden anderen op Christus? Leef je op een manier die trouw is aan God en Zijn Woord?

Neem vandaag de tijd om onze geweldige God te loven, die ons geweten vrijmaakt van de grote schuld van de zonde die op ons drukt. Leef in vrijheid. Deel het goede nieuws met anderen. Zoek eerst Gods koninkrijk. Dan kun jij ook zeggen: ‘Mijn hoop is op God en mijn geweten is zuiver voor Hem en anderen.’

Uitdaging: Paulus was ervan overtuigd dat God hem altijd zou helpen en zou verlossen wanneer dat nodig was. Maak deze week een lijst van alle momenten waarop God jou trouw is geweest. Hang deze lijst ergens op waar je hem elke dag kan zien en dank God voor Zijn trouw telkens wanneer je dat lijstje ziet. Bid dat God je geloof in Zijn komende verlossing versterkt.

Leesplan week 6:

Weekvers week 6:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente