Een vriendschap waar je iets aan hebt

Het mooie van vriendschap is dat je in staat bent om het leven dat God je geeft te delen, om andere mensen bij je te hebben die je kunnen helpen te genieten en sturing te geven in het leven dat je hier op aarde hebt. En vrienden die medegelovigen zijn, zijn zelfs nog verbazingwekkender omdat we elkaar kunnen helpen de godsvrucht na te streven.

We hebben anderen nodig om een rijk leven te leiden.

Ik ben introvert en ik vind het niet erg om alleen te zijn. Eigenlijk vind ik het heerlijk om alleen te zijn, hoewel ik geen kluizenaar ben. Maar ik hou ook van mijn vrienden, en als we samenkomen, lijkt het leven een beetje lichter, net zoals de lasten. We lachen, eten samen, gaan naar de film, praten over muziek, doen spelletjes en krijgen organisatorische tips en advies over het opvoeden van kinderen. Met sommige vrienden gaan samen op vakantie terwijl we met anderen ervan genieten om een boerenmarkt af te struinen. We praten, lachen, huilen en misschien vechten we zelfs een robbertje, maar het leven is voller en leuker, omdat we onze vrienden hebben. Dit is goed. Hier zijn we voor gemaakt.

Maar we hebben elkaar ook nodig om te gedijen in ons geestelijk leven.

We hebben anderen nodig voor een vroom leven.

We hebben vrienden nodig om te bloeien in de godsvrucht. In Romeinen 12 worden we geroepen om liefde en goedheid na te streven, voor elkaar te bidden en met ieder in vrede te leven. We leren hoe we dit moeten doen door het voorbeeld van Jezus en andere meer volwassen christenen.

We zijn geroepen om een ​​voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen in de manier waarop we God eren en onze naasten liefhebben.

We kunnen elkaar bij de hand pakken als we zien dat iemand vermoeid of uitgeput is. We kunnen elkaar over obstakels heen helpen. We kunnen aanmoediging en waarheid spreken tegen hen die midden in de strijd misschien bang lijken.

Ons doel als vrienden is om elkaar te zien groeien in godsvrucht en sterk en verheugd de poorten van de hemel te bereiken, God liefhebbend en vol aanbidding.

Vrienden worden met anderen die Christus belijden, is nooit tevergeefs. Het is iets wat je mee kunt nemen in de eeuwigheid. Wat als vriendschap begint hier op aarde, zal je in de hemel voortzetten, alleen daar zal het volmaakt zijn.

Kijkend naar Jezus,