Een volle agenda

Hoe sta jij momenteel in de wereld? Wat valt jou op als je het nieuws volgt? Waarover maak jij je zorgen of welk onderwerp van wereldniveau raakt jou?

Misschien leef je vooral in je eigen bubbel en kost je dit al genoeg energie. Misschien sta je juist midden in de samenleving en volg je de politiek op de voet omdat jij je zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen in onze maatschappij. 

 

Deze week bestuderen we verschillende periodes uit de bijbel. Telkens andere mensen en andere situaties. Toch hebben ze wat gemeenschappelijk. Het leven als volgeling van God in een maatschappij die God niet volgt. En zo is het nog steeds. Ook nu leven wij, als kinderen van God, in een maatschappij die God niet kent. Beter gezegd; een maatschappij die God niet wilt kennen.

Wanneer ik om me heen kijk zie ik de druk op mensen steeds meer toe nemen. Na de pandemie lijkt de wereld het ‘gewone leven’ weer op te pakken. Ik zie hoe iedereen weer makkelijk terug gaat naar een leven vol moeten en presteren. Ik zie het ook bij mijzelf en in ons gezin. Alsof alles wat de afgelopen paar jaar niet gevierd of bereikt kon worden, nu alsnog in sneltreinvaart ingehaald moet worden.

 

Tijdens Covid, toen de wereld als het ware op slot zat en ik weinig anders kon doen dan thuis zijn heb ik persoonlijk genoten van de rust. Doordat ik weinig te maken had met andere mensen, hoefde ik me ook niet druk te maken over wat anderen van mij zouden verwachten. Ik had veel meer ruimte om me te richten op mijn eigen behoeftes en die van mijn gezin. Bovenal had ik veel meer tijd voor God. In plaats van dat ik de wereld mijn agenda liet bepalen, kon ik God eindelijk met gemak in mijn agenda opnemen. Ergens was dat natuurlijk confronterend, tegelijk ervoer ik dat als een zegen en doe ik er nu mijn voordeel mee.

 

Wanneer we om ons heen kijken en zien hoe het er in de wereld aan toe gaat, kunnen we ons laten overweldigen. We kunnen ons richten op het nieuws, ons voorbereiden op eventuele oorlogen, voedseltekort of de te verwachten kou. Of we kunnen ons richten op God, de grote Voorziener. Tijdens de afgelopen lockdowns heeft mij dat laatste veel meer vreugde en vrede gebracht dan bezig te zijn met allerlei voorbereidingen treffen voor eventuele rampspoed.

Als kinderen van God, dochters van de allerhoogste Koning hoeven we niet mee te gaan in wat de wereld van ons verlangt. Het is zoals Jezus meerdere malen zegt in hoofdstuk 14-17 van Johannes wanneer Hij Zijn discipelen bemoedigend toespreekt. Ook al zijn wij wel in deze wereld, wij zijn niet van deze wereld. Na Zijn toespraak bidt Jezus Zelf voor Zijn discipelen en allen die in Jezus gaan geloven, wij dus ook. Jezus Zelf vraagt aan God de Vader dat wij geheiligd worden ‘door Uw waarheid, Uw woord is de waarheid’. (Johannes 17: 17).

Jezus weet in welke wereld wij leven. Hij weet dat het niet makkelijk zal zijn. Hij weet ook dat wij kunnen volhouden door in God Zelf te blijven. Door Zijn woord, de bijbel, als waarheid aan te nemen en hieruit te leven.

We moeten de wereld niet ons leven, onze waarden en normen en ons denken laten bepalen. Als volgeling van Jezus, als kind van God is het belangrijk dat we Zijn woord, Zijn waarheid kennen en ons eigen maken. Dat geeft vreugde en innerlijke vrede. Ook als de wereld hier anders over denkt of onze manier van leven belachelijk maakt. Om Gods woord te kennen en eigen te maken zullen we Zijn woord moeten lezen en bestuderen. Dat vraagt van ons tijd en discipline. Toen er door Covid gaten in mijn agenda ontstonden en ik die open plekken opvulde met de bijbel lezen en bestuderen, ontdekte ik een diepe vreugde en vrede. En nog steeds merk ik hoe belangrijk het is om tijd met God door te brengen. Ik hoef niet langer angst te hebben of me zorgen te maken om alles wat er in de wereld gebeurt. Wanneer ik mij omgeven voel door onrust en leugens van de wereld, kan ik nu steeds makkelijker Gods waarheid daar tegenover zetten. Omdat ik door tijd met Hem apart te zetten, Gods waarheid steeds beter leer kennen.

 

Het is mijn gebed en verlangen dat deze bijbelstudie jou en mij helpt om ons steeds meer te richten op wat God in Zijn Woord zegt. Zodat we ons kunnen wapenen tegen al het onrecht en de onrust van wereld. Zodat we niet bevangen worden door angst voor de toekomst. Maar dat we leven in het vertrouwen dat God ons zegent met de liefde en vrede van Jezus.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente