Een leven waar Jezus voor gaat staan

Wat een geweldige les geschiedenis gaf Stefanus hier! Het Sanhedrin barstte in woede uit toen alle mensen die in de raad zaten hoorden hoe de waarheid over hun daden werd blootgelegd. Ze konden het niet langer aanhoren, stopten hun oren dicht en overschreeuwden Stefanus luidkeels. Ze stormden op hem af en sleepten hem de stad uit om gestenigd te worden.

Hun reactie bewees de waarheid van Stefanus’ woorden: zij waren niet anders dan hun voorvaderen en vermoordden allen die door God gezonden waren.

Stefanus hief echter zijn ogen op, keek dwars door hun haat heen, en zag Jezus. Niet alleen zag hij Jezus, hij zag Jezus STAANDE aan de rechterhand van God! Oh, de tranen springen in mijn ogen! Zelfs al werd hij door iedereen om hem heen gehaat, Jezus stond daar voor Stefanus, om hem te laten weten dat Hij met hem was, zelfs wanneer alle anderen tegen hem waren.

Jezus greep niet op miraculeuze wijze in om te voorkomen dat de stenen Stefanus zouden raken. In plaats daarvan stond Hij op om Stefanus’ waardevolle leven eer te betuigen.

Stefanus herinnert mij eraan dat de lengte van een leven er niet toe doet. Het gaat erom wat we doen met de dagen die we gekregen hebben.

Stefanus stierf op jonge leeftijd, maar God gebruikte het leven van deze jongeman om de loop van de geschiedenis te veranderen en de wereld in vuur en vlam te zetten voor Zijn eer.

We moeten voorzichtig zijn wanneer we iets een tragedie of een succes noemen. Vanuit het oogpunt van de wereld was het leven van Stefanus een tragedie, een leven dat veel te vroeg werd beëindigd. Vanuit Gods ogen was zijn leven echter de vonk die de wereld aanstak.

Hoe reageerde Stefanus zelf op zijn haters? Hij bad voor hen.

En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. – Handelingen 7:59-60

Door alles heen bleef Jezus staan ter ere van Stefanus’ leven. Hoe het er ook uitzag, zijn leven was niet tevergeefs.

De mannen die Stefanus stenigden legden hun kleren bij de voeten van een jongeman die Saulus heette. Saulus was niet alleen getuige van de moord op Stefanus, hij stemde er ook mee in (Handelingen 7:58; 8:1).

Op die dag brak de vervolging van de christenen in Jeruzalem uit. Saulus hoopte de gemeente te kunnen vernietigen en zette mannen en vrouwen om hun geloof in de gevangenis. Hij besefte echter niet dat hij in feite bijdroeg aan de verspreiding van het evangelie, doordat de christenen gedwongen waren naar Judea en Samaria en andere delen van de wereld te vluchten. Dit bewijst dat God ten goede keert wat de duivel ten kwade bedacht heeft. Vergeet deze waarheid nooit, dit geldt vandaag nog net zozeer als toen.

In het volgende hoofdstuk komt Saulus Jezus tegen en die ontmoeting verandert zijn leven volledig (Handelingen 9). Zijn geschiedenis herinnert ons eraan dat niemand ooit te ver weg is voor God. Saulus werd na zijn bekering Paulus genoemd, een naamsverandering die de radicale ommekeer in zijn leven en zijn geloof in Christus weerspiegelde.

God verandert nog steeds levens. Wat Hij in het verleden heeft gedaan, kan Hij ook in het heden en in de toekomst doen. Er is geen leven buiten Gods bereik en Jezus komt nog steeds mensen tegen op hun levensweg.

Ik heb vaak nagedacht over de geschiedenis van deze twee jongemannen, Stefanus en Paulus, en ik vraag mij af of Paulus ooit nog heeft stilgestaan bij zijn betrokkenheid bij de moord op Stefanus. Ik vraag me af hoe vaak hij nog heeft teruggedacht aan Stefanus’ laatste woorden en de vergeving die hij daarmee schonk aan de boze menigte. Brachten deze herinneringen hem troost, of juist verdriet? Of misschien een mengeling van beiden?

God verspilde Stefanus’ pijn en lijden niet; Hij zal ook jouw pijn en lijden niet verspillen.

God heeft een hoger doel met ons leven, dat wij vanuit ons aardse perspectief nog niet kunnen zien. Misschien zijn wij wel als Stefanus en gebruikt God onze pijn en ons lijden als getuigenis aan een wereld die toekijkt. Misschien gebruikt Hij ons leven ook om de vlam te laten branden.

Heb God Groots lief!

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente