Een geweldige belofte

Het verhaal van Noach en de zondvloed is voor velen van ons zo overbekend dat we het wonderlijke en het ontzagwekkende van die gebeurtenis een beetje kwijt zijn. De hele aarde overstroomde en Noach en zijn gezin bevonden zich in een of ander bouwsel dat nog nooit iemand had gezien of en waar niemand ooit over had gehoord. En als het eten nu eens opraakte? Of als de ark stuk zou gaan en ze zouden verdrinken? En wat als het water nooit meer zou verdwijnen?

Maar God bracht dit verschrikkelijke oordeel inderdaad tot het einde toe ten uitvoer en het eerste wat Noach deed toen zijn voeten weer op het droge stonden, was God aanbidden. Hij had alle reden om dat te doen.

God leidde Noach en zijn gezin veilig dwars door een afschuwelijke beproeving. Het regende veertig dagen en veertig nachten. God brak alle wateren rondom hen open en liet de aarde overstromen tot een hoogte waarbij geen leven meer mogelijk was. Maar Noach en zijn gezin werden gespaard.

God zegende Noach en zijn gezin met dezelfde zegen als Hij aan Adam en Eva gaf in de hof. Hij zei: “Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!” God sloot een verbond met Noach. Een verbond is een belofte tussen twee partijen. Maar deze belofte die God deed, was uniek. Hij beloofde dat Hij de aarde en wie op de aarde zijn, nooit meer zou verwoesten door een vloed. Maar beloofde Noach van zijn kant ook iets aan God? Of zijn zonen? Beloofden zij om nooit meer te zondigen en al de dagen van hun leven God te volgen? Nee, dat beloofden ze niet. God deed Zijn belofte aan al Noachs nakomelingen, dus ook aan jou en mij, en wat hebben wij beloofd? Niets! God sloot een verbond waarin hij alles beloofde en Zijn schepsels beloofden niets. Het was een belofte die alleen afhing van God. Dit is wonderlijke genade en onverdiende ontferming.

God zou Zijn toorn over de zonde op een andere manier uiten. Hij zou Zijn zoon Jezus zenden om voor ons de slagen op te vangen, om voor ons de schuld te betalen en het oordeel te ondergaan, zodat wij vrijuit zouden gaan, en om te herstellen wat verbroken was en terug te geven was verloren was geraakt.

Om ons aan Zijn belofte te herinneren plaatste God een prachtig symbool aan de hemel zodat iedereen Gods goedheid kan zien en herdenken. Wij vinden het allemaal fijn om een regenboog te zien. We nemen er foto’s van en roepen onze kinderen erbij om naar dat prachtig kleurige verschijnsel in de lucht te kijken. Maar realiseren we ons ook waarom dat van tijd tot tijd te zien is? Weten we welke prijs het kostte waardoor die regenboog daar voor ons aan de lucht staat? Denken we eraan wat het voor ons betekent?

Laat de regenboog ons oproepen tot dankbaarheid en ontzag, en berouw jegens God, omdat Hij zo goed is voor schepsels die zo slecht zijn.

Kijkend naar Jezus,