Door Hem geschapen

Deze paar verzen uit Kolossenzen geven ons een prachtige beschrijving van de almacht van Christus. Niet alleen laat deze tekst ons zien wie Jezus is, deze woorden geven ons ook een geweldig inzicht in Zijn kracht en macht.

In deze tekst liggen ontzagwekkende waarheden verborgen, laten we ze samen ontdekken!

Laten we beginnen met het opschrijven van tien observaties uit deze tekst. Als je een geheugensteuntje nodig hebt, lees dan de vorige blog nog eens door om te zien wat je zoal kan noteren als observatie. Vergeet niet dat je bij de observatie slechts opschrijft wat je ziet. We hoeven er op dit moment nog geen conclusies of specifieke toepassingen aan te verbinden.

Het opschrijven van woorden of zinsdelen die steeds terugkeren is een goede manier om te observeren. Zie je woorden die herhaald worden? Onderstreep die in de tekst.

Markeer daarna de werkwoorden. Werkwoorden kunnen een handeling of een toestand uitdrukken. Is, zijn, was, waren, ben en zijn geweest, zijn allemaal werkwoorden.

Wat valt je op nadat je de herhaalde woorden en de werkwoorden hebt gemarkeerd? Worden er werkwoorden herhaald?

We zijn deze week bezig de manieren te bestuderen waarop God Zich openbaart. God openbaart Zichzelf door Zijn Woord, maar Hij openbaart Zich ook in de schepping. Hoe wordt Gods karakter in de schepping geopenbaard volgens Kolossenzen 1:15-16?

De schrijver noemt de schepping één keer en zegt twee keer dat alle dingen door Christus zijn geschapen.

–        Wat heeft Christus volgens de schrijver geschapen?

–        Waarom zijn al deze dingen geschapen? Met welk doel?

Wat heeft God aan jou laten zien nu je de tijd hebt genomen om deze verzen te observeren? We houden het deze week bij de observatie, maar met het oog op het onderwerp van volgende week kan je alvast de tijd nemen om een aantal toepassingen te bedenken voor hetgeen je hebt geleerd en geobserveerd.

God is getrouw. Hij heeft Zichzelf in de schepping en in Zijn Woord aan ons bekendgemaakt en Hij blijft Zich aan ons openbaren. Als we dichtbij Hem komen is Hij trouw en zal ook tot ons naderen. Laten we hard naar Hem toe rennen. Hij is onze Schepper, onze trouwe Redder, en onze liefdevolle Vader. Alle dingen zijn door Hem geschapen. Wij kunnen rusten in die waarheid, vol vertrouwen dat ons niets kan overkomen wat niet in overeenstemming is met Zijn plan en Zijn doel met ons. 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente