Door een andere bril

De wereldwijde pandemie helpt me om alles anders te zien: ik kijk als het ware door een andere bril. Het is geen bril die je een sombere, gedeprimeerde kijk op dingen geeft. Ik kijk door de bril van dankbaarheid.

COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat ik veel niet meer kan en heb. Ik kan niet anders dan Hem prijzen voor alles wat ik had en waar ik eens weer van mag genieten. Nooit eerder heb ik zo bewust waardering gevoeld voor een simpele wandeling, het bijwonen van een kerkdienst of een bezoekje aan een speeltuin. Of om zomaar je familie en vrienden te kunnen zien, op elk gewenst moment!

Het leven in Hongarije is in veel opzichten tot stilstand gekomen. Toch is ons huis verre van stil. Het is onmogelijk om mijn oh-zo-nodige momentjes om alleen te zijn te vinden. De afwas en de was stapelen zich ongelofelijk snel op. Het voelt als een vicieuze cirkel van online werken, koken, lesgeven aan mijn kinderen, zorgen voor mijn kinderen en zorgen voor gezelligheid en vermaak! Maar als ik door die andere bril kijk, zie ik de kans om me te richten op alles wat in mijn huis gebeurt in plaats van alles wat buitenshuis gebeurt.

Eindelijk zie ik wat ik steeds niet zag doordat ik zo druk was: kindertekeningen, samen lachen, mijn dochter die voorleest, mijn zoon die een bordspelletje wint. Nee, ik kijk niet door een roze bril, dus ik zie nog steeds dat het geen makkelijke tijden zijn. Kinderen en volwassenen missen hun vrienden en ze missen alle activiteiten die nu niet doorgaan. Er zijn irritaties en er is angst. Maar we kunnen nu samenzijn en we kunnen ervoor kiezen om van deze momenten te genieten en ze te koesteren. Het is de kunst om te genieten van wat je hebt in plaats van te verlangen naar wat je niet hebt. Het is de kunst om nu te zien wat we eerder niet konden zien doordat we te druk waren.

Sinds een paar maanden heb ik de eer om te werken met alle internationale takken van Love God Greatly. Wat een geweldige vrouwen! Ik luisterde naar hun verhalen en ik kreeg door dat hun verhalen zo lijken op die van mij! Deze periode van ons leven maken we allemaal door. We zijn allemaal zo nu en dan verdrietig om wat we moeten missen. We vinden het allemaal wel eens moeilijk om goed om te gaan met de nieuwe situatie. Iedereen met wie ik bel, zal begrijpen wat ik doormaak en ik kan iedereen die ik bel dus ook bemoedigen met de bemoediging die de Heer mij geeft. Het is echt uniek aan deze pandemie dat vrouwen in elk land dit meemaken en dat we elkaar zo goed begrijpen in deze omstandigheden. Het geeft ons een unieke gelegenheid om ons in te leven in iemand aan de andere kant van de wereld en mee te leven met hun omstandigheden.

We hebben genade gekregen voor de periode die we doormaken en we gaan dit seizoen samen tegemoet en leven het voor Zijn glorie. Als we onze ogen richten op Jezus en we vragen Hem om creativiteit, dan kunnen we altijd iets moois vinden om ons heen. We hebben een doel, zelfs in deze tijd.

In deze tijd denk ik ook vooral aan mensen die alleen zijn, in het bijzonder alleenstaande moeders die niet veel hulp en steun hebben. In onze kerk worden alleenstaande mensen opgebeld en proberen we online Bijbelstudies te doen met elkaar, zodat zij zich niet zo eenzaam zullen voelen. Mijn kinderen hebben brieven geschreven aan hun vriendjes en ze maken filmpjes voor hen – gekke bekken trekken natuurlijk, maar ze laten elkaar zo ook zien waar ze mee spelen of wat ze maken. We brengen maaltijden naar mensen die dat nodig hebben en dat leert de kinderen hoe belangrijk het is om naar een ander om te zien. Het helpt ons om onze gedachten te blijven richten op God en niet op onze omstandigheden.

Ik moedig je aan om je ogen op God te richten en om een nieuw doel te vinden in deze tijd. Hij wacht op jou, om je op een nieuwe manier te ontmoeten en Hij helpt je om dingen op in een ander licht te zien. Begin vandaag nog met het kijken door die andere bril.

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. – 2 Korinthe 4:16

Viola Bolbas, International Branch Director  & Love God Greatly Hongaars