Deze kant van het kruis

Hindsight is 20/20. Dat is een uitdrukking in het Engels die betekent dat je achteraf de dingen scherper ziet, ook als het gaat om een gebeurtenis die op het moment zelf onduidelijk was. Als je achteraf terugkijkt, lijkt de juiste beslissing altijd voor de hand te liggen.

Toch schuilt er een gevaar in de gedachte dat terugkijken altijd het juiste inzicht oplevert. Ik moet toegeven dat ik, als ik in het Oude Testament over de Israëlieten las, maar al te vaak heb gedacht: “Waar zijn jullie mee bezig? Jullie houden je toch helemaal niet aan de regels.” Maar, laten we eerlijk zijn, het is niet aan mij om met stenen te gaan gooien en zij hadden ook niets anders in hun leven dan de aankondiging en de hoop dat er een Messias zou komen.

Er waren talloze trouwe volgelingen van God die de grondslag voor het Christendom legden, lang vóór de geboorte van Christus en vóór het begin van Zijn werk op aarde. Hebreeën 11:38 spreekt ervan dat “de wereld hen niet waard” was en er staat ook dat zij “hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen“ (vs 39). Voor elk van hen eindigde het leven op aarde vóór het offer van Christus.

Wij vinden het vaak zo vanzelfsprekend, maar wat een buitengewoon bijzonder perspectief hebben wij vanaf deze kant van het kruis!

Het voornaamste verschil is dat wij Jezus kennen als de Messias en weten dat Hij gekruisigd werd om voor onze zonden te boeten. Zijn dood betekende onze redding. Door genade zijn wij behouden, door het geloof (Efeze 2:8)

De hele Bijbel is voor ons gemakkelijk toegankelijk. Wij kunnen, als we terugkijken, zien hoe God de komst van Christus heeft aangekondigd en hoeveel van die oude profetieën zijn vervuld.

Ons leven als Christen, aan deze kant van het kruis, moet aan hetzelfde geloof vasthouden als onze voorvaders deden toen zij “muilen van leeuwen gesloten” en “de kracht van het vuur geblust” hebben (Hebreeën 11:33-34). Maar – wij zijn niet gebonden aan de wetten van het Oude Testament. Wij worden niet geoordeeld op grond van werken; wij worden behouden door genade.

Wij moeten ons leven baseren op de waarheden van het evangelie.

Wij zijn zo gezegend doordat wij aan deze kant van het kruis staan.

Laten wij leren van hetgeen we zien als we terugkijken en ons tegelijkertijd haasten om het goede nieuws, zoals wij het kennen, met anderen te delen.

Uitdaging week 6:

Nu we aan het eind van onze studie over Hebreeën zijn gekomen, worden wij aangespoord onze ogen op Jezus gericht te houden (Hebreeën 12:2). Wat betekent dat? Op welke manier kan jij jouw ogen op Jezus gericht houden? Maak deze week een lijst met twee praktische dingen waarmee jij elke dag je ogen op Jezus kan richten. Deel deze dingen met een vriendin en vraag of zij je erop aan wil spreken.

Leesplan week 6:

Een tekst om uit je hoofd te leren: 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente