De wet van de Here is volmaakt

Als wij tot God naderen, belooft Hij dat Hij tot ons zal naderen. Als wij dicht bij Hem komen, komt Hij dicht bij ons. Zijn Woord is volmaakt, waar, betrouwbaar en rechtvaardig. Laten we verdergaan met het bestuderen van de Bijbel deze week. Laten we Hem naderen.

Vandaag gaan we ons wat meer met observatie bezighouden. Ik weet dat het nogal saai lijkt om zoveel tijd te besteden aan observatie. Maar hoe meer tijd we steken in het objectief bekijken van een stuk tekst, hoe correcter onze interpretatie en toepassing zal zijn. Laten we de tijd nemen

voor deze stap waarbij we ons waardevolle hulpmiddelen eigen maken, die ons kunnen helpen bij een vruchtbare Bijbelstudie.

Als je vandaag Psalm 19:8-10 bekijkt, zet dan een cirkeltje om alle bijvoeglijke naamwoorden die gebruikt worden om Gods Woord te beschrijven. Maak een lijstje van die woorden.

Onderstreep vervolgens alle (werk)woorden die aangeven van wat Gods Woord doet. Maak ook een lijstje van die woorden.

  • Wat valt je op in die woorden?
  • Hebben die woorden een positieve of een negatieve klank?
  • Wat betekenen die woorden hier en nu volgens jou?

Kijk nog eens naar de bijvoeglijke naamwoorden die je hebt opgeschreven. Neem even de tijd om een definitie te zoeken van elk bijvoeglijk naamwoord waarmee Gods Woord wordt beschreven.

Zoek vervolgens ook een definitie van elk werkwoord dat aangeeft wat Gods Woord doet.

Wat is de overeenkomst tussen al die definities? En wat is het verschil?

We zijn nog niet bezig met interpretatie en toepassing, maar neem wel vandaag wat je geleerd hebt over Gods Woord, en maak in je eigen woorden een korte beschrijving van de eigenschappen en het bijzondere van Gods Woord.

Prijs God vandaag voor Zijn Woord!

Uitdaging week 3: Focus je deze week op een Schriftgedeelte dat je moeilijk te begrijpen vindt. Neem de tijd om elke dag de passage te lezen en erover te bidden. Waarom is dit gedeelte zo moeilijk te begrijpen? Wat zegt het over Gods karakter? Vraag God jou te helpen Zijn heiligheid te zien bij het bestuderen van deze tekst.

Leesplan week 3:

Een vers om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente