De SOAP-Bijbelstudiemethode

Bij Love God Greatly geloven we dat het Woord van God levend en actief is. We geloven dat de woorden uit de Schrift krachtig zijn, doeltreffend en relevant voor het leven van alle tijden en alle culturen. We weten ook dat de Bijbel voor specifieke lezers geschreven is, uit specifieke culturen en uit bepaalde tijden. We geloven dat we de context en cultuur van de oorspronkelijke tekst moeten begrijpen om de Bijbel goed te kunnen interpreteren.

Wanneer we de Bijbel bestuderen, maken we gebruik van de SOAP-Bijbelstudiemethode. De letters staan voor Scripture (Schrift), Observation (observatie), Application (toepassing) en Prayer (gebed). Het is één ding om de Bijbel alleen te lezen, maar als je er echt mee bezig bent en bewust de tijd neemt om erover na te denken, ontdek je de vele waarheden die elke tekst bevat. De SOAP-methode stelt ons in staat om ons verder in de Bijbel te verdiepen en er meer van te begrijpen dan wanneer we alleen de tekst zouden lezen. Het maakt ons niet slechts toehoorders van het Woord, maar uitvoerders ervan (Jacobus 1:22).

Bij al onze Bijbelstudies lezen we een Schriftgedeelte en passen vervolgens de SOAP-methode toe op een aantal verzen. Wij geloven dat het hanteren van deze methode ons meer inzicht in de Schrift geeft, waardoor wij het beter kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

De SOAP-methode bestaat uit vier stappen:

1.     Schrift. Schrijf de verzen ten minste één keer uit. Neem de tijd, schrijf het gedeelte uit de tekst op en concentreer je op wat je schrijft. Het kan ook helpen om de tekst meer dan één keer op te schrijven.

2.     Observatie. Neem de tijd om het Bijbelgedeelte nauwkeurig te bekijken. Wat zie je in de verzen die je leest? Voor wie is de tekst geschreven? Tot wie richt de schrijver zich? Welke culturele aspecten spelen hier een rol? Zijn er woorden of thema’s die vaker voorkomen in deze tekst? Welke stijlmiddelen worden gebruikt?

3.     Toepassing. Nadat je het Bijbelgedeelte zorgvuldig hebt bestudeerd kan je bepalen wat de belangrijkste boodschap of waarheid is van dit gedeelte. Hoe kan je deze waarheid toepassen in je eigen leven?

4.     Gebed. Bid tot God met Zijn eigen Woorden. Als Hij iets aan jou heeft laten zien bij het bestuderen van dit Bijbelgedeelte, bid er dan voor. Belijd elke zonde die God aan het licht heeft gebracht. Bid de waarheid van het Bijbelgedeelte.

De belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn jouw interactie met Gods Woord en jouw toepassing ervan in je dagelijks leven. Gods Woord is krachtig en doeltreffend. Tijd in Gods Woord is geen verloren tijd. Neem de tijd om het zorgvuldig te bestuderen en ontdek Gods werkelijke karakter en Zijn liefde voor deze wereld.

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente