De Heer is goed

Wanneer ik deze Psalm lees en op de verzen mediteer, word ik eraan herinnerd om mijn aandacht te richten op wie God is. De tekst spoort me aan om in dankbaarheid en met waardering naar God op te zien; niet vanwege mijn huidige situatie (afgemat en uitgeput nadat ik tien dagen een kamp heb geleid), maar omdat Hij zo goed is. Als ik terugkijk op mijn leven, kan ik zoveel redenen aanwijzen om Hem te bedanken voor de goede geschenken in mijn leven. In deze Psalm worden we aangespoord om God te danken, omdat Hij onze goede Herder is, omdat Hij ons geschapen heeft. Hij draagt zorg voor mijn behoeften en zorgt voor mij. Dit zorgt voor zekerheid en voor vrede in Hem.

In deze Psalm worden alle bewoners op aarde opgeroepen om de Heer met dankzegging te aanbidden. Wat een ongelooflijk, vreugdevol beeld van de schepping die de enige echte ware God aanbidt. Waarom moeten alle mensen op aarde het uitroepen van vreugde en met blijdschap dienen? Omdat zij weten dat hun God degene is die hen gemaakt heeft, en zij behoren Hem toe. Zij zijn Zijn volk, schapen in verzorgende handen van de goede Herder. Hij beschermt, Hij zorgt voor en houdt van Zijn schapen, Hij noemt ze bij hun naam. Het is een zegen en een vreugde om bij Zijn Koninkrijk te horen en lofprijs is dan de enige juiste hartsgesteldheid om God in Zijn voorhof te ontmoeten.

Wanneer we God prijzen, is dat niet vanwege wat Hij doet of geeft, maar vanwege wie Hij is. Hij is goed en dat verandert nooit. Wat een geruststelling om te weten dat Zijn liefde eeuwig is en dat Hij een God is die van generatie op generatie woord houdt. Er is gewoon niets beter dan Gods liefdevolle zorg!

Onze omstandigheden en gevoelens veranderen soms met de dag, maar de Heer is dezelfde: gisteren, vandaag en voor eeuwig. We kunnen met vreugde bij Hem komen, met een blij hart en met dankbaarheid vanwege wie Hij is en hoezeer Hij voor ons zorgt en ons, Zijn volk, liefheeft. Deze Psalm herinnert ons eraan om een dankbare houding aan te nemen, ongeacht wat er in ons leven gebeurt. Laten we naar de Heer opzien, ons richten op Zijn karakter en vreugde, vrede en zekerheid vinden in de waarheid dat wij een trouwe, liefhebbende Vader toebehoren, een hemelse Vader die ons kent en voor ons zorgt.

Wat een voorrecht is het om Zijn dochter te worden genoemd en om deel te hebben aan de eeuwige heerlijkheid die op mij wacht. God is de bron van mijn geluk en Hij is de reden dat ik mijn hoofd op kan heffen en het uit kan roepen van vreugde, omdat ik weet dat Zijn liefde het enige is wat ik nodig heb. Hij houdt voor altijd van mij; niets kan Zijn liefde veranderen, omdat liefde is wie Hij is.

Ook wanneer ik door periode van lijden of emotionele stress ga, wijzen deze verzen me op wat Jezus heeft volbracht op het kruis en maken ze me onmiddellijk dankbaar. Ik heb niets hoeven doen om Zijn geweldige genade te verdienen! Ik kan in vrede leven, wetend dat mijn verlossing verzekerd ligt in het geloof in Jezus als mijn Heer en Verlosser.

Hij verdient al mijn aandacht en is al mijn lofprijs waard.

Door mijn aandacht op de Heer te vestigen, loopt mijn hart over van een gevoel van dankbaarheid en waardering. De enige manier om aan de oproep in deze Psalm gehoor te geven, is door te juichen van vreugde, dankzeggend en God prijzend omdat Hij goed is!