De grootste geboden

“Meester, wat is het grote gebod in de wet?” Jezus zei tegen hen: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” – Mattheüs 22:36-39

De allereerste verzen die ik mijn meiden leerde, waren Mattheüs 22:37-39. Als je in een notendop wilt weten wat Gods wil voor jouw leven is, dan is het dat. Heb God lief en heb je naaste lief, dan ben je er. Ik geniet er zo van hoe we de geboden uit het Oude Testament afzetten tegen de geboden uit het Nieuwe Testament. We zijn zo vaak geneigd om God in het Oude Testament te zien als koud, gemeen en onbenaderbaar, terwijl je zult zien dat ze allemaal gingen over het echt liefhebben van God en anderen als je echt doordringt tot de kern van de geboden in Exodus 20:1-17.

Wanneer je nauwkeuriger gaat kijken naar de geboden van het Oude Testament, dan zul je zien dat Jezus deze regels, deze geboden, letterlijk tot leven bracht. Jezus zette de wereld op z’n kop door Mattheüs 22:37-39 te leven. Hij toonde hoe het eruit ziet om Gods geboden serieus te nemen en ze in gedrag om te zetten. Toen Hij dat deed, werd de wereld een betere plek. Mensen werden bevrijd; lichamelijk, emotioneel en geestelijk. Het leven van mensen werd van binnenuit veranderd. Degenen die ooit geen hoop hadden, vonden hoop vanwege Christus. Jezus had God lief met alles wat Hij had en alles wat Hij was en hierdoor was Hij in staat om Zijn naasten echt lief te hebben.

We denken in deze periode na welke cadeaus we zullen geven aan de mensen in ons leven die we liefhebben. Laten we tijdens deze advent de liefde doorgeven die Jezus ons gegeven heeft. Onze wereld heeft op dit moment een wanhopige behoefte om Gods liefde te geloven, te voelen en te ervaren en dit seizoen is de perfecte tijd om gul te zijn in de oneindige, bodemloze liefde van Christus. We kunnen alle aanbiedingen afstruinen en ons best doen om cadeaus te vinden voor de mensen die wij liefhebben, maar laten we er ook voor zorgen dat we geven wat er echt toe doet – onze liefde.

Onze liefde weggeven kost ons niets en tegelijkertijd kost het ons alles.

God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en met heel ons verstand betekent Hem liefhebben met alles wat we hebben, zonder enige terughoudendheid. Het betekent dat we ons verheugen in Hem om wie Hij is. Het betekent dat we het uitjubelen vanwege Zijn geweldig cadeau van verlossing. Het betekent dat we ervoor kiezen ons leven in dankbaarheid te leven vanwege dat wat Hij al voor ons heeft gedaan.

Onze naasten liefhebben betekent dat we van hen houden op de manier waarop wij zelf willen dat iemand van ons houdt. Het betekent dat we moeite doen om hen allereerst te zegenen, om die extra kilometer te lopen als dat is wat ze nodig hebben. Naasten liefhebben kan betekenen dat we ons tempo aanpassen en echt de tijd nemen om met hen te praten om erachter te komen hoe het met hen gaat. Het kan ook betekenen dat we kiezen om het beste van ze te denken en de eerste te zijn om te vergeven en geen lijstje bijhouden van alle dingen die ze verkeerd hebben gedaan. Onze naasten echt liefhebben kan misschien betekenen dat we gevoeliger naar hen toe moeten zijn en dat we moeten proberen om hun leven te begrijpen. Dat we willen snappen hoe het is om in hun schoenen te staan. Onze naasten liefhebben als onszelf betekent dat wij pijn hebben wanneer zij pijn hebben, dat wij rouwen wanneer zij rouwen en dat wij blij zijn wanneer zij blij zijn. Het betekent dat wij iets opofferen wanneer zij iets tekortkomen en dat we doen wat we kunnen met datgene wat wij gekregen hebben. Laten we tijdens deze Kerst de keuze maken om God lief te hebben en onze naasten lief te hebben door het cadeau van liefde te geven aan God, aan onze naasten en aan onszelf.

Laat de wereld ons kennen door onze liefde!

Love God Greatly!

 

Uitdaging week 2:

Probeer deze week de Sabbat te vieren. Kies één dag van deze week waarop je bewust stopt met werken, streven, maken, bouwen of regelen en gebruik deze dag om je simpelweg in God te verheugen. Betrek ook je familie of vrienden hierbij en evalueer je ervaring. Wat zegt Jezus over de Sabbat? Hoe zou jij elke week deze geestelijke routine in je leven kunnen inbouwen?

Leesplan week 2:

Weekvers week 2:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente