De God van hoop

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. — Romeinen 15:13

Een van de liefste, geweldigste, treffendste aspecten van onze relatie met God is hoe Hij ons, op Zijn genadevolle manier en in Zijn absolute soevereiniteit precies op het moment dat wij het nodig hebben Zijn Woord geeft. De laatste tijd voel ik me angstig en heb ik twijfels over een situatie en nadat ik het Bijbelvers van vandaag las, moest ik echt gaan zitten om deze blog te schrijven, omdat deze neergeschreven woorden er niet alleen voor jou zijn, maar zoveel temeer voor mij.

Laten we samen naar de eerste zin kijken.

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven.

Hoop is een gevoel van verwachting en een verlangen dat er iets specifieks gebeurt.

Ons hart en ons leven zijn gevuld met vreugde en vrede wanneer wij voor onze hoop in God geloven. In hoop is geen plek voor twijfel; het is zelfs dodelijk voor de hoop. Maar wanneer jij en ik geloven dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, of zelfs maar hopen, dan wordt ons hart met vreugde gevuld – en daarmee ook met grote vrede. God is een God van hoop. Zijn gedachten over Zijn kinderen zijn goede gedachten en geen kwade gedachten, om ons een toekomst te geven die wij verwachten. Zijn plannen hebben niks van doen met mislukking, hopeloosheid of destructie, nee! Laat je hoop niet vervliegen.

HIJ IS DE GOD VAN HOOP!

Het enige wat wij moeten doen is geloven! Waarover twijfel jij nog? Oh, ik heb zo mijn eigen twijfels, maar elke keer wanneer die twijfels zich voordoen, vult de Heilige Geest mijn hart met zoveel hoop, vreugde, vrede en zekerheid door wat alleen God kan doen. God wil dat wij rijkelijk overstromen van hoop. Hij wil dat we in Hem geloven. Hij is ongelukkig als Hij ziet dat het leven jou aan Hem doet twijfelen en aan wat Hij kan doen. Jouw hoop, mijn hoop, ligt in Christus. We hoeven alleen maar te geloven.

Hoe meer wij geloven, hoe meer wij vervuld zijn met vreugde en vrede.

Ja, ik weet dat er momenten zijn waarop de harde realiteit van waar we doorheen gaan ons de adem ontneemt. De dingen die momenteel in de wereld gebeuren zijn meer dan genoeg om de hoop van zelfs de dapperste zielen te vertrappen. Maar ik heb goed nieuws voor je! Onze God is echter dan onze werkelijkheid. In de Bijbel staat dat de verwachting van de rechtvaardigen niet zal worden afgesneden. De God van hoop zal niet toestaan dat onze hoop wordt afgesneden.

Dus wat moeten we in de tussentijd doen? Wat zou onze reactie moeten zijn terwijl we hopen in en wachten op de vervulling van onze hoop?

GELOOF IN HEM!
GELOOF IN HEM!
GELOOF IN HEM!

Jouw hoop ligt in Christus. Jouw hoop ligt in het volbrachte werk van Christus op het kruis.

Laat me afsluiten met het volgende vers.

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? — Romeinen 8:32

Ik bid voor jou zoals ik voor mezelf bid: dat de Heilige Geest ons hart zal vullen met vreugde en vrede terwijl we in God geloven, vandaag en voor altijd. Moge onze hoop nooit worden afgesneden.

In de naam van Jezus, amen.