De gever

Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.”
Psalm 84:12

Welkom bij de eerste dag van onze nieuwe studie!

Als we ons het komend seizoen klaarmaken om ons hart op de Heer te richten, dan is Psalm 84 een geweldige tekst om mee te beginnen, vind je ook niet?

Wanneer ik mijn Bijbel bestudeer, dan vind ik het soms leuk om de kernwoorden in de SOAP-verzen eruit te halen en daar dieper op in te gaan. Laten we dit eens samen doen.

Een zon en een schild

De Engelse vertalingen spreken over een ‘soevereine beschermer’. Als je het woord “soeverein” opzoekt in het woordenboek, dan kom je de volgende betekenissen tegen:

–       oppermachtig
–       absoluut
–       die de meeste macht heeft
–       met de hoogste rang, grootste kracht of meeste autoriteit

Simpel gezegd, soeverein betekent eigenlijk dat God alles onder controle heeft.

Ongeacht wat er met ons of om ons heen gebeurt, ongeacht de omstandigheden waarin we ons bevinden, of waarmee we te maken krijgen in het leven, God heeft nog steeds alles onder controle.

In Genesis 50:20 zei Jozef: “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden.” Zelfs in het begin van het hele verhaal, in het eerste boek van de Bijbel, zien we Gods soevereiniteit over het leven van Jozef. Jozef kreeg vele beproevingen en verdrukkingen te verduren, maar God gebruikte al deze momenten ten goede in Jozefs leven en voor Zijn eigen glorie.

In het vers van vandaag, uit Psalm 84, zegt God dat Hij voor jou hetzelfde is. Hij is JOUW zon en schild, JOUW soevereine God. Hij staat achter jou. Hij heeft alles onder controle.

‘Beschermen’ betekent dat je veiligheid biedt tegen een aanval, het betekent afschermen, iemand onderdak bieden, iemand verdedigen.

God zegt jouw soevereine beschermer te zijn en dat ís Hij ook. Hij houdt van jou, geeft ontzettend veel om jou en overlaadt jou met alle goede dingen door het grootste Geschenk dat ooit is gegeven: onze Heer en Verlosser Jezus Christus.

We hebben niks te vrezen, jij en ik. God heeft alles onder controle en Hij beschermt ons.

Genade en eer

Het leven is soms moeilijk. Te midden van een wereldwijde pandemie, reisbeperkingen, problemen met lichamelijke en geestelijke gezondheid, rekeningen en financiën en werk- of familieverplichtingen staan we onder grote druk.

Gods Woord geeft diepe troost. Niet het soort troost dat de wereld biedt, maar “de vrede van God, die alle begrip te boven gaat” (Filippenzen 4:7). Wanneer we Zijn Woord opendoen, zelfs in de moeilijkste, donkerste dagen, dan vinden we hoop, verlossing, bemoediging en een uitdaging om ons geloof uit te leven en om het met anderen te delen.

Psalm 84:12 zegt niet alleen dat God ons beschermt en ons het goede niet zal onthouden, maar Hij schenkt ook genade en eer aan Zijn kinderen; aan ons.

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus” – Efeze 1:3 (let op de woorden die ik vet heb gemaakt).

Wat een bemoedigende waarheid! Wat de dag van vandaag ook gaat brengen, sta even stil om hierop te reflecteren. Hoe groot is onze God!

Hen die in oprechtheid hun weg gaan

Het staat dan wellicht aan het einde van een prachtig vers uit Psalm 84, maar kijk er niet overheen. Dit laatste stukje van de zin is het opmerken waard en heeft een belangrijke betekenis. Het zou zonde zijn als je hier overheen kijkt.

Alle geweldige waarheden die we vandaag in Psalm 84 geleerd hebben, zijn waar voor “hen die in oprechtheid hun weg gaan”. In andere Engelse vertalingen staat ook wel ‘hen die oprecht zijn’.

Oprecht zijn betekent dat je eerlijk bent, dat je sterke waarden hebt, dat je één bent, onverdeeld.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar op dit punt schiet ik tekort. Ik raak afgeleid, ik ben absoluut verdeeld en ik zie mijn waarden wankelen als mijn omstandigheden zwaarder lijken te worden.

Gelukkig heeft God het mogelijk gemaakt, zelfs voor mensen zoals ik, om toegang te krijgen tot deze geweldige waarheden: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” –  Johannes 3:16-17.

Niemand van ons is perfect en God legt ons ook niet langs die meetlat.

Daarom zond Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, om voor jou te sterven, zodat Jezus in jouw plaats kon gaan staan. Als je jouw geloof in Jezus hebt gelegd, dan ziet God jou als perfect wanneer Hij naar je kijkt. Perfect, vanwege Jezus.

Laat de meetlat van perfectie je niet afschrikken. Laat God, met alles wat Hij is en alles wat Hij heeft gedaan, jou vervullen met intense verwondering, dankbaarheid en een diepere liefde voor Hem.

Laten we Hem prijzen, de Gever die ons het goede niet zal onthouden, de Goedheid Zelve.


Week 1 Uitdaging:

Maak deze week een lijst van alle gaven die God jou gegeven heeft. Denk eraan dat sommige van deze gaven misschien niet zullen zijn wat je verwacht. Prijs Hem voor elk van deze gaven.