De dood is teniet gedaan

Als klein meisje droeg ik graag een mooie paasjurk, een hoed met linten en witte schoenen die bij het lopen het geluid van “hoge hakken” maakten. Ik was meer opgewonden over die mooie kleren en de paaseieren dan over het vieren van de opstanding van Jezus. Ik geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan, maar het echte belang ontging me.

Zelfs nu als volwassene is het moeilijk om in de paastijd diepe opwinding en verbazing te voelen. Misschien ervaar je dat ook. Velen van ons zijn zo bekend met het paasverhaal dat het ons niet meer ontroert. Bekendheid heeft bij ons misschien niet tot minachting geleid, maar misschien wel verveling veroorzaakt.

We moeten ons bekeren van de desinteresse die ons hart is binnengeslopen en de Heer vragen om ons ontzag voor Zijn heilswerk opnieuw op te wekken, in het bijzonder de verwondering over Zijn opstanding.

De dood kwam door één mens

Toen Adam zondigde, kwam de zonde in de wereld. Omdat Adam de eerste mens was, erven we allemaal een zondige natuur door onze menselijkheid. Zonde is in ons van nature aanwezig. We hoeven niet te leren om egoïstisch te zijn. Rechtvaardigheid daarentegen moet worden onderwezen en geleerd. We schreeuwen het uit met de woorden van Paulus in Romeinen: “Wat ik namelijk teweegbreng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik.” (Romeinen 7:15).

Ik herken zijn frustratie wel, en jij? Zo vaak weet ik wat de juiste manier van handelen is, maar doe het niet. Misschien moet ik geduldig zijn, vriendelijk spreken of onzelfzuchtig handelen, maar dan ga ik precies datgene doen waarvan ik weet dat ik dat niet zou moeten doen. Dit is het gevolg van zonde en het gevolg van zonde is de dood (Romeinen 6:23).

Eén Mens overwon de dood

Aan het kruis droeg Jezus de straf voor onze zonden, maar door Zijn opstanding overwon Hij de vloek van de dood. Zijn opstanding is een belofte voor hen die door geloof één met Hem zijn. Het is een belofte dat wij ook uit de dood zullen opstaan:

“Waar, o dood, is uw overwinning? 

Waar, o dood, is uw angel?” (1 Kor 15:55)

De angel van de dood is verwijderd voor christen door de opstanding van Christus. Zullen we een lichamelijke dood ervaren? Waarschijnlijk, tenzij de Heer vóór die tijd terugkomt, maar ons is beloofd dat de dood ons niet kan vasthouden. We zullen een nieuw lichaam krijgen en voor altijd bij onze God en Heiland leven. Dit is alleen mogelijk doordat Jezus de macht van de dood heeft overwonnen door Zijn opstanding.

Het goede nieuws van de opstanding van Jezus is dat die opstanding ons niet alleen in de toekomst, maar ook vandaag ten goede komt. We kunnen zonden overwinnen omdat we zo’n krachtige God aan onze zijde hebben die namens ons werkt. Jezus is krachtiger dan de dood en hij kan ons zeker helpen alles, in dit leven tot in het komende, te overwinnen. Prijs God dat het graf leeg is.

Kijkend naar Jezus,

 

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente