De definitie van geloof

Sinds mijn vierjarige kleinzoon bij ons in huis is komen wonen, ben ik het merendeel van de dag bezig met het uitleggen van woorden die zijn kinderlijke verstand te boven gaan. Soms ben ik halverwege een preek over het respecteren van de ouderen, wanneer ik me bedenk dat deze kleine man geen idee heeft wat het woord ‘respect’ betekent. Ik begin opnieuw en probeer het dan in hapklare stukjes uit te leggen, zodat hij het kan begrijpen.

De schrijver van Hebreeën probeert de lezers een handje te helpen wanneer de terminologie wat verwarrend kan worden. De eerste paar verzen van hoofdstuk 11 geven een duidelijke omschrijving van een principe dat onmisbaar is voor wie de weg met God wil gaan. Onze Hemelse Vader verlangt ernaar dat wij tot Hem naderen en vertelt ons daarom precies wat Hem welgevallig is. God beloont allen die in Hem geloven en Hem naarstig zoeken.

Lieve vriendin, door het geloof kunnen wij tot God naderen. Het oorspronkelijke Griekse woord wat in Hebreeën 11:1 gebruikt wordt is pistis. Dat betekent geloven, vertrouwen, vertrouwen op, vertrouwen stellen in en verzekerd zijn van. Het leven in geloof houdt in dat wij volledig overtuigd zijn en trouw blijven aan wat we geloven dat waar is.

Geloof definiëren is makkelijk, maar leven in geloof is niet altijd zo eenvoudig. Ik geef toe dat ik vaak overweldigd word door angstige gedachten en moeite heb met slapen wanneer alles om mij heen in lijkt te storten. Dan lig ik ’s nachts in bed en herinner mezelf eraan dat de ‘IK BEN’ alles is wat ik nodig heb. Hij schiep de wereld met één bevel en Hij heeft de leiding over alles wat mij aangaat.

Toen ik ‘geloof’ opzocht in een Bijbelse concordantie werd ik meteen overtuigd toen ik las dat het geloof in Christus “een sterke en welkome overtuiging [is], dat Jezus de Messias is, door wie we eeuwige verlossing in het koninkrijk van God verkrijgen.” Als een gelovige vrouw wil ik vasthouden aan de waarheid dat mijn Verlosser wonderen kan doen, de zieken kan genezen en zielen kan redden. Hij heeft bovennatuurlijke macht, niet alleen in de woorden van de Bijbel, maar ook in mijn huis.

In plaats van mijn problemen te herkauwen, wil ik rusten in Zijn zorg en met eerbied leven. Ik wil leven vanuit die sterke en welkome overtuiging van Christus.

Een van mijn favoriete Bijbelleraren, Dr. Tony Evans, deelde ooit een prachtige omschrijving die mij heeft geholpen na te denken over hoe ik Hebreeën 11 lees:

“Het geloof is handelen alsof iets zo is, zelfs wanneer het niet zo is, zodat het zo zal zijn, gewoon omdat God zegt dat het zo is.”

Leven in geloof betekent dat wij ons bevooroordeelde begrip van wat wij zien opzij moeten zetten, zodat we volhardend kunnen zijn in de hoop. We kijken vol verwachting vooruit naar datgene wat wij nog niet met onze aardse ogen kunnen zien. We zeggen dat God getrouw is en wij houden ons oog vastberaden op Hem gericht.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente