Bevend vertrouwen

Ik zat bevend in de dienst van onze gemeente.

De man lezend uit het Woord achter het spreekgestoelte was niet mijn eigen voorganger. Mijn voorganger was in zonde gevallen en iedereen om mij heen huilde. Als één kerkelijke familie brachten we onze gebroken harten bij God en hielden ons vast aan Zijn onveranderlijke beloften op de dag dat de vijand die ons wilde ontnemen.

Mensen mogen dan wel falen, maar God faalt nooit.

Als we geen ontzag of vrees voor God hebben, stellen we ons leven open voor vernietiging. Vrees voor mensen is een foute zaak, maar het is gezond te beven in de aanwezigheid van een heilig God.

Ontzag voor God hebben betekent:

  • Zoek Zijn wijsheid omdat we naast Zijn Waarheid onze eigen dwaasheid herkennen. “Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis van de heiligen is inzicht.” (Spreuken 9:10 HSV)
  • Verhoog Hem met een nederig hart, vol ontzag voor zijn goedheid en heerlijkheid. “De vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.” (Spreuken 15:33)
  • Volg Zijn geboden met je hele hart uit een eerlijke verlangen om Hem te behagen boven alle andere dingen. “Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vreze des Heeren leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (Psalm 34: 12-14)


Als we ervoor kiezen om God te vrezen, houden we van Hem met heel ons hart, ons verstand en onze kracht. We zoeken geestdriftig naar wat Hem behaagt, en we rennen weg van wat Hij haat. God vrezen is een dagelijkse beslissing om elk gebied in ons leven helemaal te onderwerpen en in Zijn handen te geven.

De vijand van onze zielen wil dat we ons God voorstellen als een boze dictator boven in de hemel, die onze vreugde wil wegnemen en ons leven saai en leeg maakt. Dat is een leugen uit de diepte van de hel.   

Laten we in het Woord kijken om de Waarheid te ontdekken:

Waarheid #1: God gééft het leven, Hij steelt het niet. Hij is een toevlucht voor wie op Hem vertrouwen.

” In de vreze des Heeren is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn. De vreze des Heeren is een bron van leven om de strikken van de dood te ontwijken.” (Spreuken 14: 26,27)   

Waarheid #2: Levens overgegeven aan God, zijn vol, en niet zonder vrucht. Overgave leidt altijd tot grotere kracht en vitaliteit.

“Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de Heere en keer je af van het kwade”. (Spreuken 3: 7,8)

Een bevend vertrouwen op God zal je leven beschermen. Wat er vandaag ook zal komen, Hij houdt het allemaal in Zijn machtige handen.

Dat dit gebed elke morgen uit je hart naar boven komt: Heer, help mij vandaag te beven voor Uw Woord. Amen.

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente