Beschermd tegen ongeloof

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol van ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hebreeën 3:12-14

Als je mijn Bijbel zou opendoen, zou je zien wat ik naast de verzen van vandaag heb geschreven: ‘Ik bid dat het hart van mijn kinderen altijd zacht zal zijn voor God. Jarenlang heb ik dit gebed voor mijn meiden gebeden als ik ze ’s avonds naar bed bracht, maar ook als ik in mijn binnenkamer over ieder van hen aan het bidden was.

Nu is de tijd aangebroken dat we dit gebed niet alleen maar voor onze eigen kinderen moeten bidden, maar voor ieders kinderen, in de leeftijd van 1 tot 100 jaar. Dit gebed is bedoeld om te bidden over ieder van ons die de zegen ontvangt om nog een dag te leven.

Het is belangrijk dat we de achtergrond weten van deze passage zodat we kunnen zien hoe deze door ons vandaag de dag toegepast kan worden. De Israëlieten hadden op een wonderbaarlijke manier hun land van slavernij in Egypte achtergelaten en wandelden hun lang verwachte beloofde land tegemoet. God bevrijdde Zijn volk en verrichtte vlak voor hun ogen ongelooflijke wonderen. God scheidde de rivier de Jordaan voor Israël, zodat het over de drooggevallen grond over kon steken. Hij redde de Israëlieten uit de handen van het Egyptische leger, die hen snel naderde om hen te doden. God ging voor hen uit, overdag in een wolk en ’s nachts in vuur. Zijn manna viel dagelijks uit de lucht om hen te voeden. God voldeed aan al hun behoeften en toch…

‘Israël zag dit allemaal en deed er zijn voordeel mee, maar de ervaring bracht het volk niet dichter bij God. Ook maakte het niet dat de Israëlieten Hem meer vertrouwden. Alles wat God voor hen had gedaan, had hen geestelijk niets wijzer gemaakt. Het tegenovergestelde was zelfs het geval: ze verhardden hun hart voor God! Ze onderwierpen God aan een test en Hij slaagde voor die test, maar het was het volk dat zakte.’ – Warren Wiersbe

We kunnen geneigd zijn om over het falen van de Israëlieten te lezen en te denken: ‘Hoe kunnen deze mensen in vredesnaam zoiets doen? Kijk toch eens naar alles wat God voor hen gedaan heeft! Hoe konden ze nou aan twijfelen of Hij hen wel zou blijven beschermen?’ En toch lopen ook wij het gevaar om precies ditzelfde ook te doen. God is goed geweest voor ieder van ons. Hij heeft in ons leven wonderen verricht en toch zijn we geneigd om aan Zijn goedheid, Zijn liefde en Zijn voorzienigheid te twijfelen. Ik in ieder geval wel.

Ik ben een moderne Israëliet. God blijft in mijn behoeften voorzien en mijn gebeden verhoren en toch zie ik dat ik geneigd blijf om angstig te worden wanneer Hij me roept om de ‘Jordaanrivieren’ in mijn leven over te steken. Vaak ben ik tevreden in mijn ‘Egypte’, mijn land van slavernij, omdat ik het daar ken.

We zijn niet gemaakt voor landen van slavernij, maar voor landen van vrijheid.

Hoe wapenen we ons tegen de verharding van ons hart? Hoe voorkomen we dat we een nieuwe verharde generatie worden van Gods kinderen die niet over willen steken naar Kanaän, omdat we bang zijn voor wat we daar tegen zullen komen en omdat we Gods beloften en Zijn jarenlange trouw zijn vergeten?

  • We vechten tegen verleidingen van ongeloof.
  • We maken tijd vrij om tijd door te brengen met andere gelovigen.
  • We bemoedigen elkaar in ons geloof.
  • We leren Gods beloften uit ons hoofd en geloven Zijn Woord.
  • We letten op de misleiding van de zonde.
  • We hebben innig lief.

Vriendinnen, de tijd is aangebroken om op Gods beloften te gaan staan. De wereld kijkt mee: nu is de tijd om te laten zien dat we niet laf toegeven aan angst, maar in plaats daarvan in geloof stoutmoedig naar voren treden, wetende dat onze God met ons is. In het verleden heeft Hij ons Zijn trouw getoond en ook in het heden en in de toekomst blijft Hij trouw. Hij is met ons. Laten we van de Israëlieten leren en niet hun fout begaan. Laten we ons hart beschermen voor de zonde van ongeloof en laten we moedig al onze dagen na vandaag tegemoet wandelen, wetende dat God aan onze zijde staat.

Love God greatly,

 

Uitdaging week 2:

Hebreeën 4:16 herinnert ons eraan dat wij vrijmoedig tot God mogen gaan, omdat Hij altijd klaarstaat om ons in genade en goedertierenheid te ontvangen. Probeer je er deze week toe te zetten om elke dag vijf minuten naast je normale gebedstijd apart te zetten en in die tijd te naderen tot Gods troon. Leg je vragen bij Hem neer met hetzelfde ontzag en dezelfde verwachting die je zou hebben wanneer je voor een koning of een president zou verschijnen. Erken Hem als Degene die werkelijk in staat is je te geven wat je nodig hebt. Schrijf op hoe God jouw vragen beantwoordt.

Leesplan week 2:

Een tekst om uit je hoofd te leren:

Gerelateerde bijbelstudies

Ontvang meldingen van nieuwe blogs

Meest recente